odwiedzin: 4464
dzisiaj: 11
on-line: 1
od: 2183 dni
ładowanie: 0.042 sek
AKTUALIZACJE

04.06.2016Aktualizacja wydarzeń zborowych
aktualniePrace nad stworzeniem nowej strony zboru


WYSZUKIWARKA GOOGLE

<== Instrukcja wyszukiwarki:

Wyszukiwarka obsługuje wieloznaczniki. czyli:
? - znak który zastępuje jedną dowolną literę
* - który zastępuję dowolny ciąg znaków.

przykład:
- Jeśli chcemy wypisać 'odmiany' słowa Jezus takie jak, Jezusowi, Jezusa, należy wpisać Jezus*
- zapis Boż* będzie równoznaczny z wyszukaniem słowa, Bożej, Bożą, Bożego itd.
- zapis rodzaj? będzie równy wyszukaniu słowa rodzaju, rodzaje ale już nie rodzajom, gdyź 'koncówka' zawiera dwie litery a nie jedną
- słowo *języ* będzie równoznaczne z języki, wielojęzyczny, językowi itd
- bibli* będzie równe z biblia, biblijny, biblii itd

Po wprowadzeniu słowa klikamy SZUKAJ

Można także wybrać dowolny temat z listy i wyświetlić go klikająć WYŚWIETL

Wyniki wyszukiwań pochodzą z działów: kazania, artykuły, rozważania, wykłady, pytania i odpowiedzi.Witamy serdecznie na stronie naszej wspólnoty, która jest częścią żywego Koœcioła Jezusa Chrystusa


Miło, że tutaj zajrzałeś. Chciałbym w kilku zdaniach wspomnieć o tym, który nas połączył w jednš wielopokoleniowš wspólnotę. Tš osobš jest Bóg, który "daje dowód swojej miłoœci ku nam przez to, że kiedy byliœmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł." (List do Rzymian 5:8).
Łšczy nas złożenie œlubowania Chrystusowi w modlitwie miłoœci i wiernoœci i przekazanie Mu panowania nad naszym życiem (Rzymian 10:9). Dlatego też będšc połšczeni Jego miłoœciš tworzymy jednš, duchowš rodzinę w Panu Jezusie (Ew.Łukasza 8:21). To pogłębianie więzi z Chrystusem jako Głowš Koœcioła oraz ze sobš jako Jego ciałem pielęgnujemy poprzez wspólne nabożeństwa, spotkania na grupach domowych i indywidualne odwiedziny, wspólne wyjazdy, wycieczki, obozy, wczasy... Podejmujemy również różne działania w cišgu roku, projekty, aby wypełniać ostatniš wolę Chrystusa, który rzekł: "Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzczšc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczšc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia œwiata." (Ew. Mateusza 28:19). Co nas wyróżnia? Nic co moglibyœmy sobie zawdzięczać. To, co nadal Bóg musi w nas kształtować, zmieniać, pochodzi z naszej starej, grzesznej natury. To, co odzwierciedla Jego wolę w naszym życiu, wynika z Jego działania, któremu się poddajemy. (List do Gal.5:17)
Chcemy jednak być posłuszni tylko Bożemu Słowu (odrzucajšc sprzecznš z Nim tzw.Świętš Tradycję) lub inne nauki. Mamy nadzieję, że tak, jak zechciałeœ zajrzeć na naszš stronę, to zechcesz również z nami się skontaktować, zapoznać się, odwiedzić. Serdecznie zapraszamy!

Wszystkich łodzian oraz odwiedzajšcych nasze miasto zapraszamy do kontaktu osobistego, innych zapraszamy również na naszš drugš stronę, gdzie zamieszczane sš bardzo często nowe materiały tekstowe i multimiedialne:

>>> Nasz zbór na facebooku <<<

AKTUALNOŚCI Z ŻYCIA SPOŁECZNOŚCI:Nabożeństwa naszego Zboru w Łodzi odbywaj się:
- w każdš niedzielę o godzinie 10.00. przy ul. Grunwaldzkiej 1 oraz
- w Głownie w każdš niedzielę o godz. 16:30
W tygodniu spotkania przy Studium Bożego Słowa i modlitwie:
- wtorek - grupa domowa na osiedlu Łagiewniki (dzielnica Bałuty) - godz.18.30
- wtorek - grupa domowa w Ksawerowie kolo Łodzi - godz.18.00
- œroda - grupa domowa na osiedlu Teofilów (dzielnica Bałuty) - godz.18.00
- œroda - spotkania modlitewne w Głownie o godz.18.00
- czwartek - rozważanie Słowa Bożego w budynku Zboru (werset po wersecie) – godz.18.00
- pištek - grupa domowa na osiedlu Retkinia (dzielnica Polesie) - godz.18.00
- pištek - grupa domowa na osiedlu Zarzew (dzielnica Widzew) - godz.18.00
- pištek - spotkania młodzieżowe - ok.godz.18.30-19 do ok.21.00 w budynku Zboru
- co drugš sobotę - spotkania w j.ukraińskim/rosyjskim w budynku Zboru
- nieregularnie - spotkania domowe w w Zgierzu w sobotę ok. godz. 16.30
W sprawie nabożeństw czy innych spotkań - więcej informacji u pastora: tel.512249912

W imieniu I Zboru KECh w Łodzi - pastor Jan Puchacz

Umieœć poniższy link na swojej stronie,
aby wzmocnić promocję naszej strony,
oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:
http://www.lodz.kech.pl


WCZASY CHRZEŚCIJAŃSKIE i OBÓZ MŁODZIEŻOWY W STEGNIE 23.08-1.09. 2019

WARUNKI PRZYJĘCIA:

- WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO NA WCASY CHRZEŒCIJAŃSKIE LUB OBÓZ MŁODZIEŻOWY do dnia 14 LUTEGO (iloœć miejsc ograniczona!)
- PRZESŁANIE OFIARY NA WCZASY W KWOCIE 150 zł od osoby (dzieci od lat 4 i doroœli) do dnia 14. LUTEGO (w przypadku rezygnacji z wczasów OFIARA NIE PODLEGA ZWROTOWI)
W TYTULE WPŁATY NALEŻY NAPISAĆ:"ofiara na cele kultu religijnego" oraz podać imię i nazwisko uczestnika lub uczestników, których dotyczy wpłata.
- przesłanie całoœci wpłaty za obóz do dnia 30 maja na konto w Alior Bank Nr 67 2490 0005 0000 4600 1596 1637 (konto Koœcioła Ewangelicznych Chrzeœcijan, I Zbór w Łodzi). W tytule wpłaty proszę znów napisać: :"ofiara na cele kultu religijnego" oraz podać imię i nazwisko uczestnika lub uczestników, których dotyczy wpłata.

Ostatnia aktualizacja strony: 04.06.2016.