Witamy serdecznie na naszej stronie!

Miło, że tutaj zajrzałeś. Chcielibyśmy w kilku zdaniach wspomnieć o tym, który nas połączył w jedną wielopokoleniową wspólnotę. Tą osobą jest Bóg, który „daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.” (List do Rzymian 5:8).
Łączy nas złożenie ślubowania Chrystusowi w modlitwie miłości i wierności i przekazanie Mu panowania nad naszym życiem (List do Rzymian 10:9). Dlatego też będąc połączeni Jego miłością tworzymy jedną, duchową rodzinę w Panu Jezusie (Ew. Łukasza 8:21). To pogłębianie więzi z Chrystusem jako Głową Kościoła oraz ze sobą jako Jego ciałem pielęgnujemy poprzez wspólne nabożeństwa, spotkania w grupach domowych i indywidualne odwiedziny, wspólne wyjazdy, wycieczki, obozy, wczasy… Podejmujemy również różne projekty i działania w ciągu roku, aby wypełniać ostatnią wolę Chrystusa, który rzekł: „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.” (Ew. Mateusza 28:19).
Co nas wyróżnia? Nic co moglibyśmy sobie zawdzięczać. To, co nadal Bóg musi w nas kształtować, zmieniać, pochodzi z naszej starej, grzesznej natury. To, co odzwierciedla Jego wolę w naszym życiu, wynika z Jego działania, któremu się poddajemy. (List do Galacjan 5:17). Chcemy jednak być posłuszni tylko Bożemu Słowu (odrzucając sprzeczną z Nim tzw. Świętą Tradycję) lub inne nauki.
Mamy nadzieję, że tak, jak zechciałeś zajrzeć na naszą stronę, to zechcesz również z nami się skontaktować, zapoznać się, odwiedzić.

Zapraszamy do śledzenia aktualności związanej z głoszonym Słowem Bożym, życiem i służbą Zboru na naszym kanale na YouTube oraz na stronie na Facebooku
https://www.youtube.com/channel/UCP8PMBAf1J67kvZDl6cofzQ/videos
https://www.facebook.com/kechlodz
oraz ostatni link do strony wewnętrznej dla „zborowników” – https://www.facebook.com/groups/685873605499131

Zapraszam na wypoczynek nad jeziorem!

 WARUNKIEM PRZYJĘCIA JEST ZGŁOSZENIE SIĘ WYPEŁNIAJĄC FORMULARZ INTERNETOWY ORAZ WPŁACENIE ZADATKU W WYSOKOŚCI 150 ZŁ OD OSOBY DO DNIA 15.03.2023. POZOSTAŁĄ CZĘŚĆ KWOTY NALEŻY WPŁACIĆ DO DNIA 15.05.2023

Wpłaty za wczasy na numer konta bankowego: 78156000132013389050000004 (właściciel konta: I Zbór Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Łodzi) z dopiskiem: OFIARA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO


Numery kont bankowych

78 1560 0013 2013 3890 5000 0004 – do ofiar obozowych/wczasowych/konferencyjnych
62 1560 0013 2013 3890 5000 0001 – do ofiar ogólnych zborowych
08 1560 0013 2013 3890 5000 0003 – na wsparcie pastora