Formularz Zgłoszeniowy na wczasy chrześcijańskie w Ośrodku „ZATOKA ZABŁOCKICH”, Chomiąża Księża 6a (koło Żnina/Biskupina) w dniach 10.08 (od kolacji) -17.08. 2024 (do obiadu)

1.

(Pierwsza część formularza)

* Wyrażam gotowość do zabrania innego uczestnika wczasów swoim samochodem

** Proszę, jeśli okaże się to możliwe o zorganizowanie dla mnie transportu autem z Łodzi lub okolic. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że organizator nie gwarantuje wolnych miejsc w autach. Za podróż z kimś autem lub wynajętym busem należy uiścić stosowną opłatę.

2.

W przypadku indywidualnego zgłoszenia (tzn. bez osób niepełnoletnich pod opieką) proszę o przejście do trzeciej części formularza

(Druga część formularza do wypełnienia w przypadku zgłaszania na w/w wczasy osób niepełnoletnich, przejmując za nie pełną odpowiedzialność prawną w drodze na wczasy oraz na wczasach): Drugie dziecko: Drugie dziecko: Trzecie dziecko: Czwarte dziecko:

3.

Trzecia część formularza

Zapisując się na w/w wczasy jednoznacznie akceptuję warunki regulaminu zapisane poniżej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych w procesie przyjęcia zgłoszenia, oraz bezpieczeństwa zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883)

  • Wyrażam zgodę na przekazywanie mi drogą elektroniczną lub telefonicznie informacji związanych z organizacją wypoczynku.
  • Deklaruję branie udziału (podczas w/w wypoczynku) w spotkaniach z Ewangelią po śniadaniu i po kolacji
  • Będę przestrzegał zakazu przebywania na terenie Ośrodka "Zatoka Zabłockich" (podczas w/w wypoczynku) w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz dostosuję się do zakazu palenia tytoniu na terenie w/w Ośrodka
  • Własnoręczny podpis uczestnika (do złożenia najpóźniej w pierwszym dniu wczasów)
  • Organizator może poprosić o złożenie własnoręcznego podpisu uczestnika (najpóźniej w pierwszym dniu wczasów). Organizator może odmówić przyjęcia na wczasy pomimo wypełnionego formularza czy też wpłaty zadatku.