Wierzymy w jedynego Boga, odwiecznie istniejącego w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego.
  Wierzymy, że Stary i Nowy Testament jest jedynym natchnionym przez Boga nieomylnym i wystarczającym autorytetem w sprawach wiary.
  Wierzymy w Jezusa Chrystusa, jedynego Syna Bożego, który umarł za grzechy całego świata.
  Wierzymy w Ducha Świętego zamieszkującego w wierzących od chwili nowonarodzenia i uzdolniającego ich do świętego życia oraz służby.
  Wierzymy, że każdy człowiek jest Bożym stworzeniem, stał się grzesznikiem, a przez to oddalonym od Boga.
  Wierzymy w zbawienie, które jest udziałem wyznających grzechy i powierzających Chrystusowi swoje życie.
  Wierzymy w Kościół, który tworzą nawrócone i odrodzone osoby wszystkich wieków oraz ze wszystkich narodów.
  Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne zbawionych i potępionych.