Witamy serdecznie na naszej stronie!

Miło, że tutaj zajrzałeś. Chcielibyśmy w kilku zdaniach wspomnieć o tym, który nas połączył w jedną wielopokoleniową wspólnotę. Tą osobą jest Bóg, który "daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł." (List do Rzymian 5:8). Łączy nas złożenie ślubowania Chrystusowi w modlitwie miłości i wierności i przekazanie Mu panowania nad naszym życiem (List do Rzymian 10:9). Dlatego też będąc połączeni Jego miłością tworzymy jedną, duchową rodzinę w Panu Jezusie (Ew. Łukasza 8:21). To pogłębianie więzi z Chrystusem jako Głową Kościoła oraz ze sobą jako Jego ciałem pielęgnujemy poprzez wspólne nabożeństwa, spotkania w grupach domowych i indywidualne odwiedziny, wspólne wyjazdy, wycieczki, obozy, wczasy... Podejmujemy również różne projekty i działania w ciągu roku, aby wypełniać ostatnią wolę Chrystusa, który rzekł: "Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata." (Ew. Mateusza 28:19). Co nas wyróżnia? Nic co moglibyśmy sobie zawdzięczać. To, co nadal Bóg musi w nas kształtować, zmieniać, pochodzi z naszej starej, grzesznej natury. To, co odzwierciedla Jego wolę w naszym życiu, wynika z Jego działania, któremu się poddajemy. (List do Galacjan 5:17). Chcemy jednak być posłuszni tylko Bożemu Słowu (odrzucając sprzeczną z Nim tzw. Świętą Tradycję) lub inne nauki. Mamy nadzieję, że tak, jak zechciałeś zajrzeć na naszą stronę, to zechcesz również z nami się skontaktować, zapoznać się, odwiedzić.

Zapraszamy do śledzenia aktualności związanej z głoszonym Słowem Bożym, życiem i służbą Zboru na naszym kanale na YouTube oraz na stronie na Facebooku https://www.youtube.com/channel/UCP8PMBAf1J67kvZDl6cofzQ/videos https://www.facebook.com/kechlodz oraz ostatni link do strony wewnętrznej dla „zborowników” - https://www.facebook.com/groups/685873605499131

Zaproszenie do Seminarium Ewangelicznego I zboru w Łódzi, ul. Grunwaldzka 1

       Rada Braci Starszych naszego Zboru postanowiła zorganizować Seminarium Ewangeliczne, na które zapraszamy wszystkich chętnych nie tylko z KECh, ale też z innych kościołów ewangelikalnych. O organizację i kierownictwo Seminarium poprosiliśmy br. Zbigniewa Gadkowskiego, który posiada ogromne doświadczenie w prowadzeniu tego typu projektów dydaktycznych. Bardzo dobre relacje br. Gadkowskiego ze środowiskami uczelni teologicznych w naszym kraju gwarantują zaproszenie do wykładów bardzo dobrych pod względem merytorycznym wykładowców. Nasze Seminarium będzie się odbywało raz w miesiącu (sobota, 14.00 – obiad, wykłady 15-ok.19.00) przez okres jednego roku. Pierwsze wykłady w dniu 23 października poprowadzi dr Sławomir Torbus (Uniwersytet i EWST Wrocław), tematem wykładu będzie powstanie Biblii i historia jej przekładów. Natomiast 13 listopada (sobota, godz.15-19) będziemy gościć prof. Jana Mironczuka (WSTiS, WBST Warszawa), który poprowadzi wykłady na temat Reformacji. Kolejny zjazd w Seminarium zaplanowany jest na dzień 12 grudnia (niedziela, godz.10-13.30), na który zaproszony jest z wykładami Dyrektor Seminarium Kościoła Ewangelicznego w RP – Daniel Cichocki. Poprowadzi wykłady z dziedziny Ekleziologii (służba w Kościele). Natomiast styczniowe wykłady w dniu 15 grudnia (sobota) poprowadzi wybitny biblista Szymon Matusiak (tłumacz i korektor książek oraz artykułów i opracowań biblijnych). Tematem jego wykładów będzie Teologia (Atrybuty i Trójjedność Boga). Zapraszamy! Wspomniane Seminarium Kościoła Ewangelicznego w RP jak i EWST z Wrocławia obejmie patronatem naukowym nasze Seminarium Ewangeliczne w Łodzi. Właśnie ta adnotacja o patronacie w/w uczelni będzie umieszczona na pamiątkowym Dyplomie ukończenia Seminarium Ewangelicznego w Łodzi. Aby być studentem Seminarium należy zgłosić się przez wypełnienie tego formularza na stronie I Zboru KECh w Łodzi. Oczywiście, jest też możliwość brania udziału w poszczególnych sesjach wykładowych jako wolny słuchacz (po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym).

Osoby przyjezdne mogą skorzystać z (odpłatnego) noclegu w Ośrodku Młodzieżowym Word of life w Zgierzu. Zainteresowani uczestnictwem w Seminarium uzyskają wyczerpujące informacje od br. Jana Puchacza (pastora KECh w Łodzi) telefonując na numer 512 249 912 lub br. Krzysztofa Motyla (sekretarza) tel. 608 276 426 lub Stanisława Balcerowskiego (skarbnika).

Niech dobry Bóg błogosławi nasz projekt dydaktyczny.

W imieniu I Zboru KECh w Łodzi

Pastor Jan Puchacz

Serdecznie zapraszamy!

Zapraszam na wypoczynek nad morzem!

PFOFIL: WCZASY REKOLEKCYJNE DLA KAŻDEGO! (osobne pokoje i częściowo również program dla młodzieży)

TERMIN: rozpoczęcie obiadokolacją 2.07 (sobota)., zakończenie śniadaniem (+kanapka na drogę) w sobotę 09.07.

MIEJSCE: Ośrodek „Żeglarz" Jastrzębia Góra, ul. Radosna 6 (6 min. do zejścia nr 24 na plażę, a 3 min. do promenady Światowida) https://www.jastrzebiagora.pl/zeglarz

ZAKWATEROWANIE: dwa budynki wczasowe – większość pokoi 2-3 os., pozostałe 4-5 os. Wszystkie pokoje posiadają łazienkę, lodówkę, telewizor, czajnik.

KOSZT: - Dzieci do 3 lat mają bezpłatny pobyt - Dzieci od 3 lat do 10 lat – koszt 550 zł - Dzieci powyżej 10 lat i dorośli – koszt 750 zł Zadatek w kwocie 100 zł od osoby do 31 grudnia 2021. Reszta zapłaty do 15 maja 2022

WYŻYWIENIE: w powyższych kosztach – śniadania i obiadokolacje. Przy śniadaniu zostanie wyłożona dodatkowa porcja celem zrobienia „kanapki” na wynos.

CELEM ZGŁOSZENIA SIĘ NALEŻY:

1. WYPEŁNIĆ FORMULARZ INTERNETOWY POD LINKIEM na stronie Zboru – www.lodz.kech.pl

2. WPŁACIĆ ZADATEK 100 ZŁ OD OSOBY do 31 Grudnia 2021 na konto 78 1560 0013 2013 3890 5000 0004 (konto Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan, I Zbór w Łodzi). W tytule wpłaty proszę napisać: "ofiara na cele kultu religijnego" oraz podać imię i nazwisko uczestnika lub uczestników, których dotyczy wpłata)

Zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia na obóz

POZOSTAŁE INFORMACJE: siostra Katarzyna Motyl t.608403484 lub pastor– Jan Puchacz – t. 512249912