Szkółki dla dzieci

Wtedy mu przyniesiono dzieci, aby włożył na nie ręce i modlił się; ale uczniowie gromili ich. Lecz Jezus rzekł: Zostawcie dzieci w spokoju i nie zabraniajcie im przychodzić do mnie; albowiem do takich należy Królestwo Niebios. I włożył na nie ręce, po czym odszedł stamtąd. (Mat. 19:13-15)

Dla Pana Jezusa dzieci nigdy nie były i nie są obojętne. One są dla Niego tak samo ważne jak my wszyscy. Dlatego, idąc za przykładem naszego Pana, prowadzimy w zborze również pracę z dziećmi. W każdą niedzielę podczas nabożeństw odbywają się szkółki niedzielne przeznaczona właśnie dla tych najmłodszych. Pragniemy w tym czasie przekazywać im ważne prawdy biblijne na temat uzyskania zbawienia oraz codziennego życia z Bogiem, na podstawie prostych historii biblijnych, a także pokazując własnym życiem jak żywy Bóg działa w nas (2 Kor. 3:2-3). Chcemy w ten sposób zachęcać nasze dzieci do oddania życia Bogu. Mamy też świadomość, że w końcu każde z nich będzie musiało samodzielnie stanąć przed wyborem o tym, jaką drogą chce kroczyć i komu chce oddać swoje życie. A my teraz jedynie wykorzystując czas, dany nam jeszcze od Pana, pragniemy wskazywać im na tego, który jest drogą i prawdą, i życiem-Jezusa Chrystusa (Jan. 14:6).

Poza tymi cotygodniowymi szkółkami niedzielnymi staramy się również organizować inne spotkania z dziećmi, min:

  • w miarę możliwości, organizujemy spotkania z dziećmi z biedniejszych rodzin, połączone z rozdawaniem paczek,
  • w wakacje organizujemy wczasy dla rodzin, na których także prowadzimy zajęcia przeznaczone specjalnie dla dzieci,
  • czasami w okresie ferii zimowych lub letnich organizujemy dla dzieci półkolonie lub spotkania rekolekcyjne

Najważniejsze jest to, że przy każdej okazji chcemy mówić dzieciom o Bogu i zachęcać do życia dla Niego, wiedząc, że trud nasz nie jest daremny w Panu (1 Kor. 15:58b).