Placówka w Głownie

Społeczność w Głownie jest częścią naszej zborowej łódzkiej rodziny, a jednocześnie różne służby prowadzone są równolegle ze służbami w Łodzi. To poczucie przynależności do jednej rodziny, sprawia, że bracia i siostry z Łodzi angażują się w służbę w Głownie i czasami osoby z Głowna uczestniczą w życiu części zboru w Łodzi. Razem współtworzymy nasze nabożeństwa i służby, będąc wdzięcznymi Bogu, że należymy do jednej Społeczności, spotykającej się po prostu w kilku miejscach. Nabożeństwa w Głownie początkowo odbywały się w domach prywatnych, później w wynajętych pomieszczeniach pomieszczeniach szkół i innych instytucji.

W nabożeństwach regularnie uczestniczy 10-20 osób. Wśród nich wielu współtworzy te nabożeństwa, angażując się w różne służby: uwielbienia, kaznodziejstwa, katechetyki, porządkowe. Zawsze po nabożeństwach jest też czas na rozmowy przy kawie, herbacie i cieście, o co wiernie dbają kolejni uczestnicy. Oprócz regularnych spotkań, prowadzimy w Głownie służbę misyjną poprzez odwiedziny zainteresowanych, rozdawanie traktatów, organizację obozów misyjnych czy też półkolonii dla dzieci. Obecnie nabożeństwa odbywają się w samym centrum przy Pl. Wolności 11/13 (wejście PSS “Nadzieja” i Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych), na które serdecznie zapraszamy.