Nabożeństwo niedzielne

Nabożeństwo nie jest związane z konkretną liturgią, ale raczej sposobnością nawiązania lub pogłębiania relacji z Chrystusem oraz z innymi wierzącymi w Niego. Codzienne przeżywanie naszej wiary dyktuje treść i przebieg zgromadzeń. Dlatego też kładziemy nacisk, aby każda jego część m.in. kazanie, pieśni, modlitwy, świadectwa wynikały z relacji z naszym Panem. Jak to wygląda w praktyce? Zapraszamy każdego w niedzielę o godz.10.00, aby się osobiście o tym przekonał!