Spotkania dla małżeństw

Raz na dwa miesiące organizowane są konferencje poruszające tematy związane z życiem w małżeństwie, rodzinie. Często zapraszamy na te spotkania małżeństwa, które mając właściwy przykład życia mogą usłużyć Słowem i świadectwem innym małżeństwom i osobom przygotowującym się do tej roli. Dlatego też ww. spotkaniach uczestniczą również osoby stanu wolnego. Spotkania te są kolejną okazją do poznawania się i pogłębiania relacji z małżeństwami lub osobami planującymi wstąpić w związek małżeński z innych ewangelicznych Społeczności, które gorąco zapraszamy.