Spotkania

Kościół Chrześcijan Ewangelickich (historycznie: ewangeliccy baptyści) zaprasza wszystkich, którzy mówią po ukraińsku i rosyjsku:
- dla nabożeństw: w każdą niedzielę o godzinie 10:00 (tłumaczenie na ukraiński i rosyjski).
- na spotkania dla dzieci: w każdą niedzielę po pierwszej części nabożeństwa (ok. 10.45).
- dla grupy ukraińskiej/rosyjskiej: niedziela o godz. 17.00 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym 577 931 325 - Sergey)
- na spotkania młodzieżowe: w każdy piątek o godz. 18.15 (po wcześniejszym umówieniu tel. 512 249 912)
- na spotkania modlitewne ze studium Biblii: w każdy czwartek o 18.00
Jeśli masz pytania, zadzwoń:
- proboszcz kościoła: 512 249 912 (Jan Puhach)
- diakon Kościoła: 515 265 120 (Stanisław Balcerowski)
- Diakon Kościoła: 608 276 426 (Krzysztof Motyl)
ADRES: Łódź, ul.Grunwaldzka 1