O nas

I Zbór Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Łodzi jest Społecznością chrześcijan, których łączy oddanie życia Chrystusowi, a przez to niesienie Jego miłości innym ludziom.

"Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł; a zatem wszyscy umarli; A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony." (2 list do Koryntian 5:14)

To zaledwie dwa wersety z Bożego Słowa, które w pełni wyjaśniają:

- Co nas motywuje do świadczenia o Chrystusie? - "ogarnięcie Jego miłością".

Jesteśmy Społecznością ludzi w różnym wieku, którzy w określonym momencie swojego życia zdali sobie sprawę, że bez Chrystusa w sercu są "duchowo martwi" i że Chrystus umarł za ich grzechy na krzyżu, aby mogli "duchowo żyć".

- Dlaczego jesteśmy zjednoczeni w życiu dla Jezusa i zwiastowaniu Ewangelii?

Ponieważ Chrystus wlał do naszego serca przekonanie, że On po to umarł i zmartwychwstał, aby każdy człowiek przestał żyć dla siebie samego, ale zaczął żyć dla Jezusa, oddając Jemu swoje życie w modlitwie.

Jako I Zbór w Łodzi nie tylko o tym mówimy, ale w ciągu całego roku jesteśmy aktywni w niesieniu miłości Chrystusowej. Stąd od kilku lat w życie naszego Zboru na stałe wkomponowały się różne projekty i akcje misyjne, m.in.:

- zborowe obozy ewangelizacyjne nad morzem; - obozy i akcje misyjne w Łodzi, Głownie lub Zgierzu - półkolonie lub inne zajęcia dla dzieci z różnych środowisk - wyjścia ewangelizacyjne do centrum miast, na rynki, do parków - spotkania ewangelizacyjne w Domach Dziecka, DPS-ach, Ośrodkach Opiekuńczych, Wychowawczych, Odwykowych, szkołach publicznych i innych instytucjach. Priorytety podczas naszej praktycznej służby w społeczeństwie wynikają z wiary w nieomylność Bożego Słowa, gdzie czytamy: "Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł?" (Ewangelia Marka 8:36) Dlatego w pierwszej kolejności koncentrujemy się na głoszeniu drogi zbawienia i wiecznego życia. Jednak w miarę naszych możliwości jesteśmy zaangażowani w niesienie praktycznej pomocy społecznej przy współpracy z różnymi instytucjami państwowymi, stowarzyszeniami czy fundacjami. Dlatego też jesteśmy znani w lokalnym środowisku i wielu instytucjach z akcji i inicjatyw, które prowadzimy od wielu lat, m.in.:

1. "Gwiazdkowej Niespodzianki" - organizując i przygotowując paczki świąteczne dla kilkuset dzieci i rodzin potrzebujących. Na przełomie lat 2006-2007 i 2007-2008 przekazaliśmy we współpracy z kilkoma naszymi Zborami w okolicy od 6000-8000 paczek. Znalazło to wówczas swoje uznanie i wyraz w lokalnych mediach, również w "Wiadomościach Telewizji -Łódź". Ta akcja wciąż corocznie jest przez nas kontynuowana.

2. Dofinansowania wypoczynku nad morzem dla rodzin potrzebujących. Na organizowane przez nas Wczasy Chrześcijańskie corocznie mogą wyjechać rodziny, dla których pełna odpłatność za wczasy nad morzem byłaby niemożliwa i dotacja bywa jedyną okazją, aby ich dzieci "powdychały trochę jodu" i "zobaczyły morze..."

Latem 2010 po raz kolejny zapraszamy i dofinansowujemy wczasy rodzinne nad morzem.

3. W ciągu całego roku prowadzimy działalność profilaktyczną w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania patologiom i uzależnieniom. Stąd raz w tygodniu prowadzimy we współpracy z naszym II Zborem w Łodzi zajęcia "grupy wsparcia". Jednocześnie każdego miesiąca organizujemy spotkania, koncerty na grupach A.A., oddziałach odwykowych, w kościołach, w DPS-ach, w więzieniach, domach dla bezdomnych i innych.

Cała nasza działalność zarówno głoszenia Ewangelii, jak i służba społeczna i charytatywna pokrywana jest z ofiar ludzi dobrej woli. Oferujemy wsparcie instytucji w służbie społecznej i niesienie pomocy rodzinom nieodpłatnie.

Wśród nas nie ma wielu ludzi o wyższym statusie finansowym, ale wierzymy i doświadczamy, że mamy Boga, do którego należy wszystko. To On pobudza nasze serca do niesienia poselstwa o Jego miłości. To dzięki Niemu każdego roku w cudowny sposób otwiera się szereg drzwi, które umożliwiają nam prowadzenie służby ewangelizacyjnej i społecznej.

Dziękujemy wszystkim, którzy modlitewnie, materialnie i poprzez praktyczne zaangażowanie wspierają naszą służbę zborową. Będziemy wdzięczni za wszelkie ofiary, które można wpłacać na konto zborowe:

Rachunek Nr 50 2490 0005 0000 4500 3194 4876 (konto w PLN) Rachunek Nr 23 2490 0005 0000 4600 8454 7249 (konto w EURO)

SWIFT: ALBPPLPW (Alior Bank)

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością naszej strony oraz na spotkania w naszej rodzinie zborowej, które mają miejsce praktycznie każdego dnia w tygodniu:

Niedziela, godz.10.00: - Nabożeństwa zborowe w Łodzi - Punkt katechetyczny dla dzieci (od ok.10.30 podczas nabożeństwa) - Księgarnia czynna po nabożeństwie - Nabożeństwa domowe w Zgierzu – w każdy piątek o godz.18.00 przy ul.Milenijnej 7d (kontakt 512 249 912 )

Sobota, godz.12.00-15.00 - Zajęcia na zewnątrz i wewnątrz dla nastolatków (wspólna inicjatywa wraz z II Zborem w Łodzi, obecnie w siedzibie II Zboru) Czwartek, godz.18.30 - Spotkanie domowe w Głownie (adres wg uzgodnienia)

Czwartek lub Piątek, godz. 17.00 Spotkania domowe u rodzin zborowych wg uzgodnienia

- Spotkania młodzieżowe w Łodzi (czasami w Głownie wg uzgodnienia) ok.godz.17-21

Niedziela, godz.16.30 - Nabożeństwa w Głownie - Szkółka dla dzieci w czasie nabożeństw