odwiedzin: 3592
dzisiaj: 16
on-line: 1
od: 2148 dni
ładowanie: 0.011 sek
AKTUALIZACJE

04.06.2016Aktualizacja wydarzeń zborowych
aktualniePrace nad stworzeniem nowej strony zboru


WYSZUKIWARKA GOOGLE

<== Instrukcja wyszukiwarki:

Wyszukiwarka obsługuje wieloznaczniki. czyli:
? - znak który zastępuje jedną dowolną literę
* - który zastępuję dowolny ciąg znaków.

przykład:
- Jeśli chcemy wypisać 'odmiany' słowa Jezus takie jak, Jezusowi, Jezusa, należy wpisać Jezus*
- zapis Boż* będzie równoznaczny z wyszukaniem słowa, Bożej, Bożą, Bożego itd.
- zapis rodzaj? będzie równy wyszukaniu słowa rodzaju, rodzaje ale już nie rodzajom, gdyź 'koncówka' zawiera dwie litery a nie jedną
- słowo *języ* będzie równoznaczne z języki, wielojęzyczny, językowi itd
- bibli* będzie równe z biblia, biblijny, biblii itd

Po wprowadzeniu słowa klikamy SZUKAJ

Można także wybrać dowolny temat z listy i wyświetlić go klikająć WYŚWIETL

Wyniki wyszukiwań pochodzą z działów: kazania, artykuły, rozważania, wykłady, pytania i odpowiedzi.Ciepłe i radosne lato dla duszy!

Drodzy Bracia i Siostry,
Liczba ewangelikalnych chrześcijan w Polsce należy do najmniejszych w Europie - około 0,2%. Jednak Bóg daje nam łaskę oglądać, jak na naszych oczach buduje swój Kościół i bramy piekielne nie przemogą Go!
Chociażby latem tego roku byliśmy świadkami, jak Pan wiele nowych osób przyprowadził do swojego Kościoła.

UROCZYSTOŚĆ CHRZTU
Początkiem lata miała miejsce w naszym Zborze uroczystość wodnego, w której 6 osób zaświadczyło przed Bogiem i zgromadzonymi o swojej wierze w Jezusa. To uroczyste święto z okazji chrztu odbywa się z Bożej łaski każdego roku w naszej Społeczności.

REKOLEKCJE NAD MORZEM
Zaraz po chrzcie, poprzez dwa tygodnie trwały intensywne przygotowania do zborowych rekolekcji w Ustce. Kiedy myślę o tych rekolekcjach to przed moimi oczami rysuje się obraz armii Pana, która dokładnie przygotowuje się do duchowej bitwy, modląc się o Boże prowadzenie i planując, przygotowując każdy szczegół, jak: wykłady, spotkania dla dzieci, gry i zabawy, zajęcia sportowe, wspólny czas w tzw. Kawiarence, gdzie wychodząc naprzeciw stawianym pytaniom, rozważaliśmy Słowo i dyskutowaliśmy.
Jak każdego roku zapraszaliśmy na obóz znajomych, sąsiadów, kolegów z naszego otoczenia. Łącznie było nas 116 osób, w tym ponad 100 osób przyjechała z miast, w których pracujemy misyjnie, jak: Łódź, Głowno czy Zgierz.
Zaraz na początku rekolekcji przeżyliśmy moment trudnego doświadczenia. Otóż jednemu z małżeństw, wśród tysięcy plażowiczów zaginął syn. Kiedy dotarła do nas ta wiadomość, oddaliśmy tę sytuację naszemu Ojcu w niebie i bezpośrednio po tym, cześć uczestników połączyła się w grupy w celu wsparcia trwających już poszukiwań.
Dzięki Bogu, krótko potem jednak otrzymaliśmy dobrą nowinę, że ten syn został odnaleziony ku radości rodziców i nas wszystkich, a przede wszystkim ku Bożej chwale.
Tym samym staliśmy się świadkami, jak ta sytuacja pozytywnie poruszyła serca niektórych osób, które w czasie trwania rekolekcji zaczynały postrzegać siebie, jako zaginionego "syna" Ojca w niebie. Dlatego mieliśmy okazję niejednokrotnie razem z całym niebem przeżywać radość z powodu nawróceń uczestników.
Łącznie 14 osób oddało swoje życie Jezusowi, z czego 9 uczestników to dzieci z Głowna, 4 matki i jedna kobieta z Łodzi.
Pan buduje swój Kościół, którego częścią jest nasz Zbór przy ul. Grunwaldzkiej w Łodzi.
Kiedy na nowo spojrzymy na obraz bitwy, zobaczymy, jak Pan swój maszerujący Kościół błogosławi i jak bramy piekła nie są w stanie Go zwyciężyć.

PRACA PRZY WZMACNIANIU I ZABEZPIECZANIU FUNDAMENTÓW
W BUDYNKU ZBOROWYM W ŁODZI

W Ewangelii Łukasza 17:7-10 opowiada Jezus o postawie prawdziwego sługi. Ten sługa był gotów podejmować się jednej służby za drugą. Podobnie było w służbie naszej Społeczności tego lata.

Bezpośrednio po powrocie z tej błogosławionej służby z Ustki, rozpoczęła grupa braci pilny remont fundamentów budynku zborowego. Musieliśmy jako Społeczność odkryć fundamenty w celu ich wzmocnienia i zabezpieczenia przed dalszym wnikaniem wilgoci w ściany domu. Dzięki ofiarności zborowników i poświęceniu czasu na ten cel, byliśmy w stanie wykonać tę pracochłonną, ale potrzebną pracę wokół budynku. Od kilku lat krok po kroku odnawiamy, remontujemy i zabezpieczamy ten obiekt, który służy nam jako miejsce, w którym chcemy wspólnie oddawać Bogu chwałę.

OBÓZ SPOŁECZNO/MISYJNY W GŁOWNIE

Zaraz po zakończeniu prac przy fundamencie, jako Społeczność przystąpiliśmy do następnego dzieła, mianowicie do obozu w Głownie, czyli miejscu, w którym zakładamy Zbór. Podczas obozu prowadziliśmy różne akcje, które wychodziły naprzeciw mieszkańcom miasteczka, jak np.:

- Akcja sprzątania lasu głowieńskiego: Po tej akcji zwróciliśmy się z pismem do Burmistrza, o podjęcie konkretnych działań w celu ochrony tego pięknego, znajdującego się w sercu miasta kompleksu leśnego, ale niestety bardzo zaśmieconego.

- Półkolonie dla dzieci: zorientowaliśmy się, że w tym roku żadna instytucja nie organizowała dla dzieci półkolonii w Głownie, a przecież jest mnóstwo rodziców, które nie były w stanie wysłać swoje dzieci na kolonie letnie w inne miejsce. Dlatego tym bardziej błogosławioną okazała się inicjatywa, aby na kilka godzin popołudniowych zapraszać dzieci na zajęcia specjalnie dla nich przygotowane.

- Praktyczna pomoc rodzinom w ich potrzebach: Niewiele można było zrobić przez te kilka dni obozowych, aby wyjść naprzeciw konkretnym potrzebom różnych rodzin. Ale jestem przekonany, że ku obopólnej korzyści i radości obozowicze mogli choć trochę popracować w sadzie i przy odnawianiu mieszkania.

- Duchowa pomoc: Uczestnicy obozu mogli ewangelizować na miejskim targowisku. Rozdawane były również zaproszenia na nabożeństwo i poruszające świadectwo pt."Mamusia", którym podzieliła się Maria Schweyer. Na to właśnie spotkanie zjawiło się wiele osób z zewnątrz, w tym sam burmistrz miasta Głowna.

Działania naszej Społeczności zostały zauważone i bardzo pozytywnie opisane w lokalnej prasie.

Jestem przekonany, że choć przez cały rok przeżywamy jako Społeczność Bożą łaskę, angażując się w różne służby ewangelizacyjne i społeczne, to jednak minione lato stwarzało wyjątkowo dużo okazji, aby zostać zachęconym do dalszej służby i aby Bóg przez tę służbę budował swoje Królestwo docierając w swej mocy do kolejnych ludzkich serc.

Jemu niech będzie chwała

Pastor Jan Puchacz

Ostatnia aktualizacja strony: 04.06.2016.