odwiedzin: 4464
dzisiaj: 11
on-line: 1
od: 2183 dni
ładowanie: 0.004 sek
AKTUALIZACJE

04.06.2016Aktualizacja wydarzeń zborowych
aktualniePrace nad stworzeniem nowej strony zboru


WYSZUKIWARKA GOOGLE

<== Instrukcja wyszukiwarki:

Wyszukiwarka obsługuje wieloznaczniki. czyli:
? - znak który zastępuje jedną dowolną literę
* - który zastępuję dowolny ciąg znaków.

przykład:
- Jeśli chcemy wypisać 'odmiany' słowa Jezus takie jak, Jezusowi, Jezusa, należy wpisać Jezus*
- zapis Boż* będzie równoznaczny z wyszukaniem słowa, Bożej, Bożą, Bożego itd.
- zapis rodzaj? będzie równy wyszukaniu słowa rodzaju, rodzaje ale już nie rodzajom, gdyź 'koncówka' zawiera dwie litery a nie jedną
- słowo *języ* będzie równoznaczne z języki, wielojęzyczny, językowi itd
- bibli* będzie równe z biblia, biblijny, biblii itd

Po wprowadzeniu słowa klikamy SZUKAJ

Można także wybrać dowolny temat z listy i wyświetlić go klikająć WYŚWIETL

Wyniki wyszukiwań pochodzą z działów: kazania, artykuły, rozważania, wykłady, pytania i odpowiedzi.DZIAŁANIA MISYJNE ZBORU – ZIMA 2010

Kiedy myślę o tak wielu miejscach i możliwościach zwiastowania Ewangelii w Polsce, przypominają mi się słowa Jezusa skierowane do Zboru w Filadelfii:
„… oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć…”
(Obj. 3:8a)

Rzeczywiście to Jezus sprawił, że w minionych miesiącach byliśmy mile widziani w wielu miejscach, aby zwiastować Ewangelię.
Grudzień 2009-Luty 2010:


- Ewangelizacja w dwóch Domach Spokojnej Starości w Łodzi (przy ul. Złotniczej i przy ul. Krzemienieckiej)
DPS (Altesheim) przy ul. Złotniczej jest typowym przykładem otwartych drzwi dla Ewangelii. Byliśmy tam po raz pierwszy. Już sama propozycja przyjścia naszej grupy ze Zboru i zorganizowania spotkania z Ewangelią spotkało się z miłym przyjęciem przez Dyrektora. Już na początku spotkania, kiedy zobaczyłem jak przychodzi wiele osób starszych, schorowanych, na wózkach inwalidzkich, byłem wdzięczny, że właśnie do nich mogliśmy przyjść ze Słowem Ewangelii. Mieszkańcy takiego domu, będący w takim stanie zdrowia, inaczej może nigdy nie usłyszeliby Ewangelii. Po spotkaniu wszystkim mogliśmy rozdać Nowe Testamenty, traktaty. Zarówno mieszkańcy, personel i sam dyrektor dziękowali nam za poprowadzone spotkanie i zapraszali nas ponownie.
W DPS przy ul. Krzemienieckiej byliśmy już kilkakrotnie z poselstwem Ewangelii. W tym domu mieszka starsza siostra z naszego Zboru. Zawsze więc jest możliwość, aby po naszym spotkaniu mogła na miejscu zainteresowanym osobom zwiastować Ewangelię.

- Zgierz – cztery spotkania ewangelizacyjne połączone z rozdawaniem paczek i literatury chrześcijańskiej. Czy wyobrażacie sobie w Polsce prezydenta miasta, który przychodzi na spotkanie ewangelizacyjne przebrany za mikołaja? Prezydent miasta razem z nami rozdawał paczki biednym dzieciom. Jednak wcześniej rodziny z dziećmi mogły oglądać i słuchać bogatego programu przygotowanego przez naszą młodzież naszego Zboru.
Na końcu wszystkich spotkań rodziny zainteresowane dalszym kontaktem, odwiedzinami, rozmową mogły zostawić swój adres.

- Spotkanie z Ewangelią w Domu dla Niepełnosprawnych Umysłowo – już od 5 lat mamy możliwość zwiastować tam Ewangelię (gdzie przebywa ponad 150 mieszkańców). W spotkaniach nie uczestniczą osoby z głęboką niepełnosprawnością. Ci jednak, którzy przychodzą łącznie z personelem przeżywają bardzo emocjonalnie nasz przyjazd.

- Wizyta członków Koła Turystycznego w Łodzi w naszym Zborze. Przewodniczący tej grupy zwrócił się do naszego Zboru z prośbą, abyśmy opowiedzieli, co jest dla nas jako Ewangelicznych Chrześcijan najistotniejsze. Mogliśmy więc przez 1,5 godziny pokazać program ewangelizacyjny. Kiedy po spotkaniu mieliśmy mały poczęstunek, goście zadawali wiele pytań dot.wiary. Chwała Bogu!

- Bóg darował, że mogliśmy również głosić Ewangelię w domu dla trudnych dzieci i młodzieży. U większości można było zauważyć na twarzach skoncentrowanie podczas programu ewangelizacyjnego, który prowadziła młodzież naszego Zboru. Zgodnie z ustaleniami z mieszkającymi tam nastolatkami już wkrótce dojdzie do kolejnego spotkania. Tym razem nasza młodzież będzie miała okazję pograć z nimi na sali gimnastycznej w piłkę, a później razem spędzić czas przy rozmowach i Bożym Słowie.

- Koncert ewangelizacyjny połączony z głoszeniem Słowa poprzez świadectwa i kazanie w Zgierzu. Na spotkanie przyszło zaledwie kilka osób z zewnątrz, ale byliśmy wdzięczni Bogu za możliwość otrzymania bezpłatnej sali od Dyrekcji Opieki Społecznej i głoszenia Ewangelii.

Prosimy o modlitwę:

- za nową pracę misyjną w Zgierzu. Zgierz jest miastem liczącym około 65000 mieszkańców. Nie ma jednak w Zgierzu żadnej ewangelikalnej Społeczności. Od stycznia prowadzimy nabożeństwa domowe u nas w mieszkaniu, gdzie zgromadza się już około 10 osób.
- za spotkania ewangelizacyjne w Łodzi, Zgierzu, Głownie w okresie wiosennym,
- za letnie obozy zborowe: Obóz misyjny w Łodzi i obóz ewangelizacyjno-wypoczynkowy nad morzem, gdzie zabieramy wiele rodzin z zewnątrz.

Na chwałę Bogu i w imieniu braci i sióstr, którzy pozwalają, aby Duch Święty ich używał w w/w służbie
Jan Puchacz - pastor
Ostatnia aktualizacja strony: 04.06.2016.