odwiedzin: 4464
dzisiaj: 11
on-line: 1
od: 2183 dni
ładowanie: 0.026 sek
AKTUALIZACJE

04.06.2016Aktualizacja wydarzeń zborowych
aktualniePrace nad stworzeniem nowej strony zboru


WYSZUKIWARKA GOOGLE

<== Instrukcja wyszukiwarki:

Wyszukiwarka obsługuje wieloznaczniki. czyli:
? - znak który zastępuje jedną dowolną literę
* - który zastępuję dowolny ciąg znaków.

przykład:
- Jeśli chcemy wypisać 'odmiany' słowa Jezus takie jak, Jezusowi, Jezusa, należy wpisać Jezus*
- zapis Boż* będzie równoznaczny z wyszukaniem słowa, Bożej, Bożą, Bożego itd.
- zapis rodzaj? będzie równy wyszukaniu słowa rodzaju, rodzaje ale już nie rodzajom, gdyź 'koncówka' zawiera dwie litery a nie jedną
- słowo *języ* będzie równoznaczne z języki, wielojęzyczny, językowi itd
- bibli* będzie równe z biblia, biblijny, biblii itd

Po wprowadzeniu słowa klikamy SZUKAJ

Można także wybrać dowolny temat z listy i wyświetlić go klikająć WYŚWIETL

Wyniki wyszukiwań pochodzą z działów: kazania, artykuły, rozważania, wykłady, pytania i odpowiedzi.I. Pytanie o Boga

 1. Skąd mam wiedzieć, że Bóg w ogóle istnieje?
 2. Gdzie jest Bóg?
 3. Co znaczy słowo Bóg - B Ó G?
 4. Dlaczego Boga nie można widzieć?
 5. Jest Bóg Bogiem miłości, skoro dopuszcza tyle nędzy w całym świecie? Dlaczego Bóg akceptuje cierpienie?
 6. Czyż to nie Bóg jest wszystkiemu winien?
 7. Poprzez wojny w czasach Starego Testamentu pozwolił Bóg wyniszczyć cały naród, a w Kazaniu na Górze czytamy: "Miłujcie waszych nieprzyjaciół." (Mt 5,44). Jest Bóg Starego Testamentu (ST) innym, niż ten Nowego Testamentu (NT)?
 8. Czy Bóg stworzył zło?
 9. Czy Bóg posiada zdolność uczenia się?
 10. Żył Jezus naprawdę? Jest Jezus Synem Boga?
 11. W jakim stosunku pozostają wobec siebie Bóg i Jezus? Jest to jedna osoba, albo kto z nich jest wyższy? Do kogo mamy się modlić?


II. Pytania o Biblię

 1. Biblia spisana została przez ludzi i dlatego trzeba odbierać wszystkie zawarte w niej treści relatywnie. Dlaczego zatem twierdzi Pan, że Biblia pochodzi od Boga, i że wszystko w niej jest prawdą?
 2. Jak mogę sprawdzić, czy Biblia zawiera prawdę?
 3. Co jest w Biblii innego, niż w innych, dawnych dziełach literatury światowej?
 4. Czy dzisiaj istnieją jeszcze inne przesłania, jako uzupełłnienie Biblii? Czyż Bóg nie jest większy od Pisma Świętego, by bezpośrednio do kogoś przemowić?


III Pytania dotyczące stworzenia, nauki i wiary

 1. Czy istnieje jakaś forma przejściowa pomiędzy materią nieożywioną a żywym organizmem?
 2. Jaki jest wiek ziemi, jak stary jest wszechświat? Istnieje jakaś naukowa metoda dla określenia wieku ziemi?
  Co sądzi Pan o stosowaniu metody C14?
 3. Jak to się dzieje, że pomimo tak młodego wieku uniwersum, światło od obiektów, które są od nas odległe miliony lat świetlnych, mogło już osiągnąć ziemię? Może powinniśmy raczej przyjąć dla wieku ziemi wielkość odpowiadającą okresowi, w którym promień światła mogłby odbyć taką drogę?
 4. Jaki był stosunek Darwina do Boga?
 5. W sporcie wyczynowym rejestrujemy coraz lepsze osiągnięcia, które wcześniej nie były możliwe. Jest to może również dowód na ewolucję?
 6. Można Biblię, z naukowego punktu widzenia, traktować poważnie, jeżeli zawiera starożytne poglądy na świat, które już dawno stały się nieaktualne?
 7. Co możemy powiedzieć o budowie wszechświata?
 8. Dlaczego nie znajdziemy skamielin ludzi, którzy zginęli w czasie katastrofy potopu?
 9. Jak długo trwał jeden dzień stworzenia?
 10. Istnieją dwa sprzeczne opisy stworzenia świata?
 11. Zmieściły się dinozaury w arce?
 12. Które argumenty naukowe, zdaniem Pana, przemawiają najbardziej za stworzeniem, a jednocześnie najmocniej przeciw ewolucyjnemu rozwojowi?IV Pytania odnośnie zbawienia

 1. Przez co można dostąpić zbawienia - przez wiarę lub przez czyny?
 2. Dlaczego Bóg wymyślił śmierć na Krzyżu jako zbawienie? Byłaby możliwa również inna metoda?
 3. Jak mógł Jezus przed 2000. lat umrzeć za grzechy, które dopiero teraz popełniamy?
 4. Nie byłoby bardziej ekonomicznie, gdyby Jezus cierpiał tylko za te grzechy, za które ludzie prosiliby o przebaczenie, a nie za grzechy całego świata?
 5. Na gruncie śmiertelnej ofiary Jezusa Chrystusa Bóg proponuje ludziom odpuszczenie grzechów. Dlaczego Bóg nie udzieli generalnego odpuszczenia za wszystkie grzechy ludzi?
 6. Jestem zdania, że również po śmierci istnieje możliwość uzyskania zbawienia. Łaska Boża musi być przecież większa, niż przedstawiona w wykładzie?
 7. Co stanie się z dziećmi, które umarły wcześniej, nim mogły podjąć jakąkolwiek decyzję? Co stanie się z dziećmi nienarodzonymi wskutek przerwania ciąży, albo upośledzonymi umysłowo? Są one stracone?
 8. Czyż to nie Judasz musiał zdradzić Jezusa, aby umożliwić nasze zbawienie?
 9. Mógł urodzić jeszcze dziecko, jeżeli prawdopodobieństwo, że nie uzyska zbawienia, wynosi 50%? (Pytanie młodej kobiety, która dopiero co się nawróciła)
 10. W Biblii jest mowa o tym, że Bóg wybrał człowieka. Mamy zatem jeszcze wolną wolę, jeżeli decyzja o zbawieniu czy potępieniu już dawno zapadła?
 11. Czy jest możliwe udowodnienie, na gruncie nauk przyrodniczych, istnienie piekła? (Pytanie licealistki)


V Pytania dotyczące religii

 1. Istota religii
 2. Istnieje tyle religii. Przecież nie wszystkie mogą być fałszywe. Nie jest zuchwałością, jeżeli chrześcijaństwo twierdzi, że jest jedyną drogą do wiecznego życia?
 3. Czyż nie modlimy się, chrześcijanie i muzułmanie, do jednego i tego samego Boga? (Pytanie wyznawcy Islamu)
 4. Po czym mógę poznać, że Ewangelia pochodzi od Boga, a zatem nie jest religią?VI Pytania dotyczące życia i wiary

 1. Dlaczego żyjemy na ziemi?
 2. Co stanowi sens życia?
 3. Jak mogę w codziennym życiu wytrwać w wierze?
 4. Mam często powracające sny, które mnie obciążają. Co mam sądzić o tych snach?
 5. Co to jest grzech?
 6. Czy niepoślubione sobie pary mogą, według Biblii, żyć ze sobą? Od kiedy jakaś para jest małżeństwem: Po wspólnej decyzji obu stron bycia razem? Po pierwszym intymnym stosunku? Po ślubie udzielonym sobie w urzędzie stanu cywilnego lub w kościele?
 7. Wierzyć nie oznacza przecież wiedzieć; dlaczego zatem przedstawia Pan wiarę jako coś pewnego?
 8. Czy do ponownych narodzin potrzebny jest jakiś znak zewnętrzny?
 9. Mówi Pan do nas tak, jakby sam Bóg Pana tu przysłał. Jak Pan do tego doszedł?
 10. Co sądzi Pan o inżynierii genetycznej?
 11. Co zrobił Jezus z komarami i bąkami? Zabił je?

VII Pytania dotyczące śmierci i wieczności

 1. Istnieje życie po śmierci?
 2. Co to jest, to wieczne życie? Jak możemy je sobie wyobrazić?
 3. Kiedy zaczyna się życie wieczne?
 4. Jak mogę sobie przedstawić niebo?
Ostatnia aktualizacja strony: 04.06.2016.