Formularz zgłoszeniowy - majówka nad morzem 2020

TERMIN: rozpoczęcie 30 KWIETNIA kolacją (CZWARTEK) zakończenie 3 MAJA obiadem (niedziela)

MIEJSCE: OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „PRZY PLAŻY”, ul. Bałtycka 19, Jastrzębia Góra

www.przyplazy.wpt.pl

PROFIL: Wczasy rekolekcyjne dla każdego: rodzin, małżeństw, młodzieży, osób samotnych…

KOSZT PONOSZONY PRZEZ UCZESTNIKA
za cały pobyt:
- 240 zł osoba dorosła, młodzież i dziecko od 10 lat (3 dni)
- 180 zł dziecko od 4-10 lat
- dzieci do 4 r. życia – gratis (bez wyżywienia)

W powyższej cenie:
- zakwaterowanie dla rodzin - w pokojach 2-6 osobowych.

Dojazd do Ośrodka na koszt własny (zainteresowani mogą dojechać wraz z grupą z Łodzi wynajętym busem, koszt do ustalenia z przewoźnikiem)

WARUNKI PRZYJĘCIA:

  • Zgłoszenie chęci uczestnictwa do dnia 15 lutego (ilość miejsc ograniczona!) oraz wypełnienie i przekazanie jednego egzemplarza niniejszego pisma (kopia dla uczestnika), przedpłata 100 zł od osoby.
  • przesłanie całości wpłaty za majówkę do dnia 30 marca na konto w Alior Bank Nr 67 2490 0005 0000 4600 1596 1637 (konto Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan, I Zbór w Łodzi).
    W tytule wpłaty proszę napisać: "ofiara na cele kultu religijnego" oraz podać imię i nazwisko uczestnika lub uczestników, których dotyczy wpłata.
W przypadku indywidualnego zgłoszenia proszę o przejście do trzeciej części formularza

2.

(Druga część formularza do wypełnienia w przypadku zgłaszania na w/w wczasy osób niepełnoletnich, przejmując za nie pełną odpowiedzialność prawną w drodze na wczasy oraz na wczasach): Drugie dziecko: Trzecie dziecko: Czwarte dziecko:

3.

Trzecia część formularza

Zapisując się na w/w majówkę jednoznacznie akceptuję warunki regulaminu zapisane poniżej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych w procesie przyjęcia zgłoszenia, oraz bezpieczeństwa zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883)

  • Wyrażam zgodę na przekazywanie mi drogą elektroniczną lub telefonicznie informacji związanych z organizacją wypoczynku.
  • Wyrażam zgodę na branie udziału (podczas w/w wypoczynku) w spotkaniach z Ewangelią po śniadaniu i po kolacji
  • Będę przestrzegał zakazu przebywania na terenie Ośrodka (podczas w/w wypoczynku) w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz dostosuję się do zakazu palenia tytoniu na terenie w/w Ośrodka
  • Podpis uczestnika (do złożenia najpóźniej w pierwszym dniu wczasów)
  • Zgłoszenie chęci uczestnictwa do dnia 15 lutego (ilość miejsc ograniczona!) oraz wypełnienie i przekazanie jednego egzemplarza niniejszego pisma (kopia dla uczestnika), przedpłata 100 zł od osoby.
  • przesłanie całości wpłaty za majówkę do dnia 30 marca na konto w Alior Bank Nr 67 2490 0005 0000 4600 1596 1637 (konto Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan, I Zbór w Łodzi). W tytule wpłaty proszę napisać: "ofiara na cele kultu religijnego oraz podać imię i nazwisko uczestnika lub uczestników, których dotyczy wpłata)