TRZECIE PRZYKAZANIE

2 Moj. 20:7

 Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego,

który nadużywa imienia jego.

 

Znajomość imienia Bożego odgrywa w Piśmie Świętym ważną rolę.

Co mówi Pan Jezus odnośnie celu swojego przyjścia na ziemię na podstawie Ew.Jana 17:26:

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

Czy jednak znajomość imienia Bożego oznacza jedynie wiedzę, jak Bóg ma na imię?

Co oznaczają słowa „Oznajmiłem imię Twoje ludziom?”

 

„Imię Boże” ma również istotne znaczenie w kwestii zbawienia człowieka. Jakie to znaczenie?

 

Rzym.8:9: ……………………………………………………………………………………………...

 

Czy w powyższym wersecie chodzi o wymawianie imienia Bożego, aby zostać zbawionym?

Czy też wzywanie imienia Bożego oznacza coś zupełnie innego niż wymawianie tego imienia?

 

Otóż poznanie „imienia Bożego” posiada w Biblii trzy zasadnicze znaczenia. Jakie to znaczenia?

 

Znaczenie 1: Poznanie imienia Bożego to poznanie samego Boga.

Co czyni „imię Pana” czyli sam Bóg zgodnie z Iz.30:27   ……………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

Na podstawie V Mojż.12:5 napisz, co Bóg uczynił dla „swojego imienia” czyli dla siebie w

 

S.Przymierzu  ………………………………………………………………………………………….

 

Znaczenie 2: Poznanie imienia Bożego to poznanie atrybutów, tytułów Boga.

Imię Boga w Biblii utożsamiane jest również z przymiotami, atrybutami Boga. Również znajdujemy w w Biblii wiele imion ludzi, które to imiona są sformułowaniami, określającymi coś cechę charakteru lub życie danej osoby. Np.

Adam – człowiek z ziemi (Gen.2:7-8)

Ewa – matka wszystkich żyjących (I Mojż.3:20)

Abraham – ojciec wielu narodów (I Mojż.17:5)

Izaak – Bóg wystawił mnie na śmiech (I Mojż.21:6)

Jakub – trzymający za piętę, oszukujący (I Mojż.25:26 i 27:36)

Izrael – walczący z Bogiem (I Mojż.32:28)

Mojżesz – wyjęty z wody (II Mojż.2:10)

 

Tymbardziej sam Bóg objawiając człowiekowi swoje imię nie objawia mu tego "jak się nazywa", lecz jaki jest Jego charakter, natura. Imię Boga jest więc tytułem, przez który Bóg objawia człowiekowi swoje cechy charakteru bądź swoje znaczenie. Dowodzą tego liczne fragmenty. W poniższych fragmentach Jahwe objawia swoje imię (czyli cechy swojej osobowości), jakie to imię?:

II Mojż.34:14 ……………………………………………………………………………………...

Iz. 63:16b  ……………………………………………………………………………………………..

Iz.57:15 ……………………………………………………………………………………………

Jer.3:19b …………………………………………………………………………………………..

I Mojż.1:26 ………………………………………………………………………………………

(Elohim – Bóg Stworzyciel)

II Mojż.3:13-15 …………………………………………………………………………………

Znaczenie 3: Poznanie imienia Bożego to wejście w bliską społeczność z Bogiem.

Greckie słowo „ginosko”, poznawać wyraża bardzo bliską, często intymną więź między dwoma osobami.

 

Kiedy Mojżesz miał wyprowadzić naród Izraelski z Egiptu, Bóg rzekł do niego, że oblicze Jego pójdzie z Mojżeszem, ponieważ zna Mojżesza po imieniu.

I zadam dość nielogiczne pytanie:

Czy to oznacza, że Bóg wysłał jakieś swoje oblicze z Mojżeszem, ponieważ dowiedział się jak Mojżesz ma na imię?

 

Otóż "znać kogoś po imieniu lub poznawać czyjeś imię", to wg Biblii "mieć z tym kimś bliską społeczność.

Czy Pan Jezus miał bliską społeczność ze swoim Ojcem?

A czy chociaż raz znajdujemy w Ewangeliach wzmiankę lub cytat, że Jezus "wymawiał po hebrajsku imię swego ojca - czyli JHWH"?

Czy ap. Paweł, Piotr czy Jan mieli bliską społeczność z Bogiem?

A czy chociaż raz znajdujemy listach apostolskich cytat, w którym wymieniają hebrajskie JHWH?

 

Np. w j. greckim we fragmencie dotyczącym narodzenia Jezusa z Ew.Mat. 1,25 czytamy takie słowa:

„I nie poznawał jej (czyli Marii) aż urodziła syna.”

 

Wg Pisma Świętego bliski, intymny związek między kobietą i mężczyzną rozpoczyna się ślubowaniem miłości i wierności.

 

Czy w swoim życiu ślubowałeś już Jezusowi miłość i wierność?

Czy w ten sposób poznałeś już Boże imię?

 

 

Dlaczego tak ważne jest zrozumienie znaczenia tego zwrotu „imię Boże” w odniesieniu do III przykazania?

Ponieważ czytamy w nim:

„Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego,

który nadużywa imienia jego”. (2 Moj. 20:7)

 

I. Ponieważ „imię Boże” to synonim samego Boga to, aby nie nadużywać „imienia Bożego” należy wzywać Boga w określonych okolicznościach:

 

Psalm 65:3, 86:5-6  ……………………………………………………………………………………

 

Ps.119:18, Jer.15:16  ………………………………………………………………………………….

 

Dz.Ap.8:35-37, Rzym.10:14-15  ……………………………………………………………………...

 

Ps.26:12, I Kor.5:4, 10:16 …………………………………………………………………………….

 

I Tes.5:16-18 …………………………………………………………………………………………

 

Nie należy wzywać Boga z przyzwyczajenia, lekkomyślnie…

 

II. Ponieważ, poznanie imienia Bożego to poznanie atrybutów, tytułów Boga, to nie nadużywać „jego imienia” oznacza nie nadużywać jego atrybutów.

(jego miłości, świętości, jego ojcostwa, jego wszechmocy).

Kuszenie Jezusa…

 

III. Ponieważ, poznanie imienia Bożego to wejście w bliską społeczność z Bogiem, a więc nie nadużywać „Jego imienia” oznacza, nie lekceważyć bliskiej społeczności z Bogiem, jaką nas obdarował.

Hebr.10:26-27