SZÓSTE PRZYKAZANIE

2 Moj. 20:13

„Nie zabijaj”

 

Czy zakaz zabijania obowiązywał jeszcze przed przekazaniem przez Boga dziesięciu przykazań dekalogu? Sprawdź:

 

I Mojż. 4:15 …………………………………………………………………………………………...

 

I Mojż.9:6 ……………………………………………………………………………………………..

 

 

Czy zakaz zabijania obowiązywał również w stosunku do różnego gatunku zwierząt?

 

I Mojż.9:2-4 …………………………………………………………………………………………...

 

V Mojż.12:15 ………………………………………………………………………………………….

 

 

W jakich przypadkach „zakaz zabijania” nawet w stosunku do człowieka nie obowiązywał?

 

V Mojż.19:1-10 ……………………………………………………………………………………….

 

V Mojż.21:20-21 ……………………………………………………………………………………...

 

II Mojż.17:16 i V Mojż.20:1 ………………………………………………………………………….

 

Rzym.3:23, 6:23 ……………………………………………………………………………………….

 

 

W jaki sposób może dojść do grzechu przeciw 6 przykazaniu „nie zabijaj”?

 

III Mojż.24:17 …………………………………………………………………………………………

 

III Mojż.18:21 …………………………………………………………………………………….......

 

Rzym.14:7 ……………………………………………………………………………………………..

 

Rzym.3:23, 6:23 ……………………………………………………………………………………….

 

Joba 1:21, 14:5  ……………………………………………………………………………………….

 

I Kor.3:17 ……………………………………………………………………………………………..

 

I Kor.6:12, 10:23 ……………………………………………………………………………………...

 

Wymień używki, środki, które stosuje, przyjmuje człowiek, a które niszczą ciało czyli „świątynię Bożą”, mogą zniewolić i prowadzić do śmierci?

 

a)  …………………………….    b)……………………………     c) ……………………………...

 

 

Czy można przekroczyć prawo 6 przykazania dot.zabójstwa nie zabijając lub nie niszcząc ciała człowieka lub swojego?

 

Mat.5:21-22 …………………………………………………………………………………………...

 

I Jana 3:15 ……………………………………………………………………………………………..

 

W jaki sposób powstrzymywać się od przekraczania przykazań, w tym również 6 przykazania?

 

Mat.11:29 ……………………………………………………………………………………………..

 

Hebr.12:12 …………………………………………………………………………………………….

 

Mat.5:22-23 …………………………………………………………………………………………..

 

Łuk.23:34 ……………………………………………………………………………………………..

 

Fil.4:5 ………………………………………………………………………………………………….

 

I Piotra 1:22 i 4:8 ……………………………………………………………………………………...

 

I Piotra 5:9 …………………………………………………………………………………………….

 

Rzym.12:18 ……………………………………………………………………………………………

 

Inne ……………………………………………………………………………………………………