SIÓDME PRZYKAZANIE

2 Mojż. 20:14

„Nie cudzołóż”

 

Człowiek był koroną Bożego stworzenia. Bóg wiedział, że „niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam”. Postanowił więc uczynić „mu pomoc odpowiednią dla niego” (1 Moj. 2:18) i tak stworzył kobietę.  Stworzenie więc pierwszych ludzi oznaczało więc, że mężczyzna i niewiasta wzajemnie się potrzebują i uzupełniają, stanowiąc „jedno ciało”.

 

Jakimi słowami Pan Bóg wskazał na potrzebę połączenia się mężczyzny i kobiety, ustanawiając przez to ramy i zasady jedności dwojga ludzi, określane przez nas terminem „małżeństwo”?

 

I Mojż. 2:24 …………………………………………………………………………………………...

 

W jaki sposób Bóg wyraził swoją wolę w stosunku do mężczyzny i kobiety, „połączonych w jedno ciało”? (dziś użylibyśmy określenia „połączonych węzłem małżeńskim”)

 

I Mojż.1:28 ……………………………………………………………………………………………

 

Czy wobec potrzeby spełniania powyższej woli Bożej popęd seksualny w ramach Bożego prawa jest czymś niewłaściwym? Jakie prawo daje Bóg „jednemu ciału” czyli małżeństwu?

 

I Kor.7:3-5 …………………………………………………………………………………………...

 

Stwórca zna doskonale potrzeby „korony swojego stworzenia”. Dlatego ustanowił w Zakonie Mojżeszowym pewne granice popędu, współżycia seksualnego. Stwórca wyznaczył również pewne zasady łączenia się w związek małżeński. Właśnie te granice i zasady miały chronić fizyczne, psychiczne i duchowe potrzeby człowieka.

Jakie to granice i zasady?  III Mojż.20:10-17

 

w. 10 …………………...................................   w.11 ………………………………………………

 

w. 12 …………………...................................   w.13 ………………………………………………

 

w. 14 …………………...................................   w.15 ………………………………………………

 

w. 16 …………………...................................   w.17 ………………………………………………

 

Spójrzmy teraz na Nowy Testament. Gdzie i w jaki sposób te prawa chroniące od grzechu cudzołóstwa zostały nakreślone? Jakie granice i zasady powtórzone są w N.Testamencie?

 

Hebr.13:4 ……………………………………………………………………………………………...

 

Mat.5:27-28 …………………………………………………………………………………………...

 

Rzym.1:26-32 …………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

Jakie grzechy powiązane są z grzechem cudzołóstwa?

 

 

 

………………………………………………