DZIEWIĄTE PRZYKAZANIE

2 Moj. 20:16

„Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.”

 

Dziewiąte przykazanie chroni osobistą godność człowieka, który został stworzony na podobieństwo Boga, jako korona stworzenia. (1 Mojż.1:26-28).

 

W Starym Testamencie w przypadku oskarżenia człowieka, odbywał się proces prowadzony przez „starszych gminy, miasta” przed tzw. ”bramą miasta” (V Mojż.17:5, 21:9, 22:15, 25:17).

Dlatego prorocy S.Testamentu często odwoływali się do „sumień zeznających w bramie”

(Izaj.1:17, Amosa 5:15)

W Izraelu uznawano kogoś mordercą i skazywano zgodnie z zakonem na karę ukamienowania w oparciu o zeznania dwóch lub trzech świadków. Oni pierwsi mieli podnieść i rzucić kamień (V Mojż.17:6-7, por.Jana 8:1-11, szcz.werset 7).

Jeżeli jednak okazało się, że świadkowie złożyli fałszywe świadectwo i w skutek tego niewinna osoba została ukamienowana, oni również mieli zostać za karę fałszywego świadectwa ukamienowani (V Mojż.19:16-21).

 

 1. 1.Jak Bóg patrzy na składanie fałszywego świadectwa?  

 

  1. a)Jakie ostrzeżenia były skierowane w S.Testamencie wobec kłamców?  

 

Przyp.S.6:19  …………………………………………………………………………………

 

Przyp.S.8:13  …………………………………………………………………………………

 

Przyp.S.12:22 …………………………………………………………………………………

 

Przyp.S.19:5,9 …………………………………………………………………………………

 

Przyp.S.20:17 …………………………………………………………………………………

 

  1. b)Jakie ostrzeżenia są skierowane w N.Testamencie wobec kłamców? 

 

Obj.J.21:8 ……………………………………………………………………………………..

 

Obj.J.22:15 ……………………………………………………………………………………

 

2. Dlaczego mówienie prawdy jest tak ważną rzeczą w życiu osoby, która jest chrześcijaninem?

 1. a)(Ew.Jana 18:37-38) – ponieważ  ……………………………………………………… 

 

 1. b)(Ew.Jana 14:6) – ponieważ  …………………………………………………………... 

 

 1. c)(Ew.Jana 8:44) – ponieważ  …………………………………………………………... 

 1. d)(Ef.4:21) – ponieważ  …………………………………………………………………. 

 

 1. e)(Ef.4:25) – ponieważ ………………………………………………………………….. 

 

 1. f)(Mat.5:37) – ponieważ  ……………………………………………………………….. 

 

 1. g)(Kol.3:9) – ponieważ  …………………………………………………………………. 

 

3. Dlaczego jest rzeczą niemożliwą, aby prawda pozostała ukryta przed Bogiem?

(I Kron.28:9, 29:17)

 

…………………………………………………………………………………………......

 

Złożenie fałszywego świadectwa skutkuje nie tylko popełnieniem grzechu kłamstwa, ale również może wpłynąć negatywnie na „dobre imię oskarżonego.”, innymi słowy „psuć oskarżonemu dobrą opinię.”

 

 1. 4.W jaki sposób Bóg podkreśla wartość zachowania dobrego imienia w: 

 

Przyp.S.22:1 …………………………………………………………………………………..

 

Kazn.7:1 …………………………………………………………………………………........

 

 1. 4.W jaki sposób możemy godzić w dobre imię bliźniego? 

 

a) Ew.Mat.7:1-2, Rzym.14:12-13, I Kor.4:5, Przyp.S.18:8

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

 1. b)Jak.4:11-12, I Ptr.2:1,12w., 3:16, 4:1 itd.  

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

c) przykłady - II Król.2:23-25, II Sam.16:5-8

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

d)Przyp.S.9:12, 13:1, 22:10

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

e) II Mojż.14:1-14, por.I Kor.10:10, Judy 16w.

 

…………………………………………………………………………………………………...