DZIESIĄTE PRZYKAZANIE

2 Moj. 20:17

„Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi,

ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy,

która należy do bliźniego twego”

 

Poprzednie przykazania dekalogu zwracały szczególną uwagę na czyny człowieka, natomiast ostatnie przykazanie kładzie nacisk na powstawanie grzechu już w ludzkim umyśle.

Pożądanie, o którym mowa w tym przykazaniu,  możemy uznać za przyczynę wszelkiego grzechu.

Przykazanie to przede wszystkim jest rozszerzeniem i pogłębieniem przykazania siódmego i ósmego, nawiązujących do grzechu cudzołóstwa i kradzieży. Siódme mówi nie cudzołóż - dziesiąte nawet „nie pożądaj żony bliźniego swego”, ósme mówi nie kradnij - dziesiąte nawet „nie pożądaj domu bliźniego swego, … ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.”

To przykazanie nie zakazuje ani nie nakazuje żadnego czynu, ale zwraca się do grzechu pożądania, który rodzi się bezpośrednio w umyśle człowieka.

 

1. Czy grzech rzeczywiście rodzi się w umyśle człowieka? A jeśli tak to dlaczego?

 

PS.2:1  ………………………………………………………………………………………………

 

PS.5:11  ……………………………………………………………………………………………..

 

I Mojż.6:5  …………………………………………………………………………………………..

 

Mat.15:18-20  ……………………………………………………………………………………….

 

 

 2. Czy każde pragnienie, pożądliwość człowieka jest czymś niewłaściwym, czymś, co prowadzi do grzechu? Na podstawie poniższych fragmentów określ, w jakich granicach pragnienie czy też pożądanie jest czymś właściwym:

 

Jan. 19:28-29, I Kor.7:5, Rzym.1:26  ……………………………………………………………….

 

Filip. 1:23-24, Przyp.S.11:23  ………………………………………………………………………


Pragnienie samo w sobie nie jest niczym złym. Można je określić jako tęsknotę, która towarzyszy dążeniu człowieka do zaspokojenia jego potrzeb. Gdyby człowiek nie miał żadnych pragnień - nie rozwijałby się.
Biblia nie aprobuje wszystkich pragnień. Te zdeprawowane i grzeszne nazywa pożądliwością.
Tak więc nie każde pragnienie jest złą pożądliwością. Jest nim wtedy, gdy jest sprzeczne z prawem Boga.
Człowiek opanowany pożądliwością, pożąda czegoś wbrew woli Bożej a także swojej woli na tyle, na ile jest ona zgodna z wolą Stwórcy.

 

  1. 3. Jakie pragnienie ma moc na zawsze zaspokoić serce człowieka? (Ew.Jana 4:14) 

 

………………………………………………………………………………………………….

 

4. Jaki jest stosunek Boga do złych myśli człowieka? (Przyp.Sal.15,26)

 

………………………………………………………………………………………………….

 

5. Przez co pobudzana jest zła myśl-pożądanie w sercu człowieka?

Jest kilku wrogów naszej duszy, w której rodzi się pożądanie:

 

a) Łuk.4:1-13, I Ptr.5:8 …………………………………………………………………………..

 

b) I Jana 2:15-17, Ew.Jana 15:18-19 …………………………………………………………….

 

c) Jakuba 1:14, Rzym.7:14-15 (por.Gal.5:16-21)  ………………………………………………

 

6. Jakich rzeczy należy unikać, aby „wrogowie naszej duszy” nie wzbudzali złej pożądliwości?

Kilka praktycznych przykładów:

 

a) Przyp. Sal.23,31-33, Sofon.1,12-14, Ozeasza 4,11

 

…………………………………………………………………………………………………….

 

b) II Sam.11,2i4, Mat.5,25-27  …………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………….

 

c) Ew.Mat.14,6-12 ……………………………………………………………………………….

 

d) I Ptr.4:3-4 ……………………………………………………………………………………..

 

e) Inne ……………………………………………………………………………………………

 

Co możemy uczynić, aby nie przekraczać dziesiątego przykazania?

a) Mat.26:41 

b) Fil.4:7-8