STUDIUM BIBLIJNE

 

I. Studiowanie Biblii

 

- Dlaczego powinniśmy studiować Biblię?  Psalm 40;9

 

- Dlaczego powinniśmy mieć pragnienie gruntownego zgłębiania Biblii?

a) Dz.Ap.17:11

aby lepiej poznać .....

 

b) Jana 5:39

aby lepiej poznać …..

 

c) Mich

aby lepiej poznać …..

 

d) II Tym.2:15

aby innym …..

 

e) Jana 6:63

 

 

II. Jakie obietnice dane są tym, którzy żyją według wskazań Słowa Bożego?

 

a)Joz.1:8

 

b) Ps.1:1-3

 

c) Jana 5:24

 

d) II Tym.3:16-17

 

 

III. Czy studiujesz Biblię?

 

Jeśli tak, to czy próbowałeś (-aś) nanosić w notesie czy też samej Biblii jakieś notatki? Czy próbowałaś podkreślać lub zaznaczać kolorową kredką, długopisem wybrane fragmenty, przyporządkowywać je odpowiednim tematom, np.

- kolor czerwony – wersety o drodze zbawienia, wiecznego życia

- kolor niebieski – wersety dot. jakieś cechy Ojca, Syna czy Ducha Świętego

- kolor zielony – wersety dot. chrześcijańskiego życia, obietnice, pocieszenie

 

…………………………………………………………………………………………..

 

Jeśli tak, to jaki miałeś (-aś) sposób podkreślania, zaznaczania danej kwestii, tematu?

 

IV. Uczenie się na pamięć fragmentów biblijnych

 

Dlaczego powinniśmy uczyć się fragm. biblijnych?

 

a) Przyp.Sal.7:2-3

 

b) Ew.Jana 17:17

 

c) Ew.Mat.4:4

 

d) Ef.6:17

 

e) Ps.119:11