JEZUS CHRYSTUS JAKO BÓG WSZECHMOGĄCY


BÓG JAHWE

JEZUS CHRYSTUS

ŚWIADECTWA JEDNOŚCI W NATURZE I DZIAŁANIU

Ps.102:25-28


Hebr.1:10-12


Iz.8:11-15 (szcz.w 14)


I Ptr.2:6-8 (szcz. w.8)


Iz.6:1-10


Ew.Jana 12:39-41


Iz.43:10-13


Dz.Ap.1:6-8


I Król.18:24

Rzym.10:9-13, Dz.Ap.19:13


II Mojż.9:16 i Ps.99:3


Dz.Ap.19:13 i 17 w.


Ew.Mat.6:9


Dz.Ap.7:59-60


Iz.43:25

Ew.Mar.2:7


Ew.Mar.2:5

Kol.3:13


Iz.40:3


Ew.Mat.3:3


V Mojż.6:4-5

Rzym.10:9

Judy 4 w.


Izajasza 45:21-24

On jest jedynym:

  1. w.21

  2. w.21

  3. w.

  4. w.  1. I Jana 2:1-2

  2. Tyt.2:13

  3. Ew.Mat.28:18

  4. Fil.2:10-11


V Mojż.10:17

Obj.19:16

Obj.17:14


II Mojż.3:6 i 14 w.

Ew.Jana 8:19, 24-25 w.

Ew.Jana 28:58


Izajasza 44:6


Zach.9:9-10


Zach.12:10 (wg.Tłum.Brytyjskiego)

Ew.Jana 19:37

Obj.1:7


Ps.18:32

Izaj.44:8

I Kor.3:11


Izaj.45:22


Dz.Ap.4:12


Jer.31:25


Mat.11:28


Iz.59:19-20

Zach.9:10

Rzym.11:26


Iz.57:15-19


Zach.9:9-10


Zach.14:5

Ew.Mat.24:30

Judy 14 w.


Izajasza 44:6

Obj.22:13 i 16 w.

Obj.1:7 i 2:8


Nehemiasza 9:6

Kol.1:16IV Mojż.14:35


Judy 4 i 5 w.


Iz.40:10-11

Ew.Mat.24:30

Ew.Jana 10:11-16


Jer.17:10

Ps.7:10

Obj.2:23


Przekład świadków Jehowy „Nowego Świata” zwany N.Testamentem a N.Testament. w miejsce greckiego słowa Kirios wstawiono domniemane hebr.imię Boga – „Jehowa”

Wybrane teksty z wielu, w których zamieniono gr.Kirios na „Jehowa”

I Kor.10:26

II Kor.3:17

Kol.3:23

I Tes.4:15

II Tym.2:19

I Ptr.1:25

Obj.4:8

Obj.19:6

Co by było gdyby konsekwentnie w miejsca wskazujące na osobę Chrystusa zamieniono gr.”Kirios” na Jehowa?

I Kor.12:3

Fil.2:10-11

Rzym.10:9-13

Jak myślimy, dlaczego tutaj nie zamieniono tego samego przecież gr.słowa?