D R O G A   Ż Y C I A

 

1. List ap. Pawła do Rzymian 3,10 i 22-23.

„Jak napisano: nie ma ani jednego sprawiedliwego,

Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej,

I są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie”.

 

Pytania do tekstu:

1a. Ilu ludzi jest sprawiedliwych, bez grzechu przed Bogiem?

 

......................................................................................................................................................................

 

1b. W jaki sposób człowiek może zostać usprawiedliwiony?

 

......................................................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................................................

 

2. List ap.Pawła do Efezjan 2,8-9:

„Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar;

Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.”

 

Pytania do tekstu:

2a. Jakie dwie rzeczy dotyczące zbawienia są sobie tutaj przeciwstawione, wzajemnie się wykluczają?

 

......................................................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................................................

 

2b. Jaką definicję pojęcia „zbawienie” znajdujesz tutaj?

 

......................................................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................................................

 

3. List ap.Pawła do Rymian 4;4-5:

„A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność;

Gdy  zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość.”

 

Pytania do tekstu

3a. Czy można zasłużyć sobie spełnianiem uczynków na Bożą łaskę i usprawiedliwienie?

 

......................................................................................................................................................................

3b. Co jest warunkiem usprawiedliwienia człowieka przed Bogiem?

 

......................................................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................................................

 

 

4. List  św.Jakuba 2;19:

„Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz; demony również wierzą i drżą.

 

Pytania do tekstu

4a. W jaki sposób szatan wierzy w Boga?

 

......................................................................................................................................................................

 

4b. Czy nie uważasz, że jedynie taką wiarę ma wielu ludzi?

 

......................................................................................................................................................................

 

5. List ap.Pawła do Rzymian 10;9:

„Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.”

 

Pytania do tekstu

5a. O jakiej „wierze” mówi ap.Paweł?

 

......................................................................................................................................................................

 

5b. Jakie dwie rzeczy stanowią tutaj warunek zbawienia?

 

......................................................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................................................

 

6. I List św.Jana 5;11-13.

Kto ma syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota.

To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny”.

 

Pytania do tekstu

6a. Czy człowiek, który sercem uwierzył w Chrystusa może mieć jedynie nadzieję na życie wieczne, czy też pewność żywota wiecznego?

 

......................................................................................................................................................................

 

6b. Czy Ty masz już tę pewność zbawienia?

 

......................................................................................................................................................................