A U T O R Y T E T

 

Pomodliwszy się, studiuj proszę wersety biblijne bardzo starannie. Pamiętaj przy tym, że Biblia jest Słowem żywego i wszechmogącego Boga. Z tego powodu nazywana bywa Świętym Pismem.

Bóg wybrawszy właściwe osoby darował nam przez nie Swoje Słowo. Zatem Biblia jest wiążącą prawdą dla naszego życia. Jezus Chrystus powiedział w Ew. wg Łukasza 21,33:

„Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą”.

Bądź świadomy (-a) tego w trakcie studiowania tej lekcji!

Pytania stawiane w tej lekcji są z pozoru dość łatwe. Ich głównym zadaniem nie jest jednak sprawdzenie Twoich wiadomości, ale utrwalenie podawanych wersetów biblijnych w tym temacie.

 

1. Na czym powinna być ugruntowana nasza wiara? (Rzym.10,17; I Kor.2,4-5; ks.Jer.17,5-8)

 

...............................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................

 

2. Na czym nie powinna być ugruntowana nasza wiara? (Ps.118,8; Mat.16,22-23; Gal.1,10)

 

...............................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................

 

3. Co jest ważniejsze Boże Słowo czy przykazania tradycji? (Mat.15,2-9)

 

...............................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................

 

4. Jakie niebezpieczeństwa tkwią w zachowywaniu tradycji? (Mar.7,7-9)

 

...............................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................

 

5. Co jest dla chrześcijan najważniejszym autorytetem? (V Mojż.4,2; Przyp.S.30,5-6; Obj.22,18-19)

 

...............................................................................................................................................

 

6. Czy słowa jakiegoś ważnego dostojnika lub nawet anioła mają wyższą rangę niż Biblia? (Gal.1,8)

 

...............................................................................................................................................

 

7. Do jakich dwóch rzeczy wzywa nas  wobec powyższego Pismo Święte?

(Dz.Ap.17,11; I Jana 4,1;

 

a) ..........................................................................................................................................

 

b) (jeżeli jakaś nauka nie jest zgodna z Biblią) Obj.18,4, I Tes.5f,21 ...............................

 

...............................................................................................................................................

 

8. Czy jesteś gotowy skonfrontować podstawy swojej wiary z autorytetem Bożego Słowa? (patrz II Tym.3,16-17; Mat.5,17-19)

 

...............................................................................................................................................

 

9. Kto jest naszym najważniejszym nauczycielem? (Jana 6,45; 14,26; I Jana2,27)

 

...............................................................................................................................................

 

10. Jakim instrumentem posługuje się nasz nauczyciel? (II Tym.3,13-15)

 

...............................................................................................................................................

 

 

11. W jakich dziedzinach życia Biblia jest nam pomocna?

(II Tym.3,16; Ps.19,8-12)

 

...............................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................

 

12. Jaką wartość przedstawia Boże Słowo? (Ps.119,72,93)

 

...............................................................................................................................................

 

13. Czy jesteś niniejszym zdecydowany od teraz dokładnie badać Biblię?

(patrz Dz.Ap.17,11)

 

...............................................................................................................................................