odwiedzin: 4464
dzisiaj: 11
on-line: 1
od: 2183 dni
ładowanie: 0.002 sek
AKTUALIZACJE

04.06.2016Aktualizacja wydarzeń zborowych
aktualniePrace nad stworzeniem nowej strony zboru


WYSZUKIWARKA GOOGLE

<== Instrukcja wyszukiwarki:

Wyszukiwarka obsługuje wieloznaczniki. czyli:
? - znak który zastępuje jedną dowolną literę
* - który zastępuję dowolny ciąg znaków.

przykład:
- Jeśli chcemy wypisać 'odmiany' słowa Jezus takie jak, Jezusowi, Jezusa, należy wpisać Jezus*
- zapis Boż* będzie równoznaczny z wyszukaniem słowa, Bożej, Bożą, Bożego itd.
- zapis rodzaj? będzie równy wyszukaniu słowa rodzaju, rodzaje ale już nie rodzajom, gdyź 'koncówka' zawiera dwie litery a nie jedną
- słowo *języ* będzie równoznaczne z języki, wielojęzyczny, językowi itd
- bibli* będzie równe z biblia, biblijny, biblii itd

Po wprowadzeniu słowa klikamy SZUKAJ

Można także wybrać dowolny temat z listy i wyświetlić go klikająć WYŚWIETL

Wyniki wyszukiwań pochodzą z działów: kazania, artykuły, rozważania, wykłady, pytania i odpowiedzi.Bóg czyni wszystko we właściwym czasie.
Edyta Stein
Kiedy Bóg jest po twojej stronie, masz możliwości, jakich człowiek nie potrafiłby zrozumieć.
Dan Brown
Stary kaznodzieja w nocy pracował nad kazaniem dla swego małego zboru. Jego żona dopytywała się dlaczego spędza on tak dużo czasu nad posłaniem, które będzie skierowane do tak niewielu. Na to kaznodzieja odpowiedział: „Zapominasz, moja droga, jak duża będzie moja publiczność. Nic nie jest trywialne, jeśli patrzy na to niebo.”
Vance Havner
Pan nie zajmie nigdy tylnego siedzenia w twoim życiu.
Ty i Bóg stanowicie większość.
Czegokolwiek człowiek pragnie, szatan mu to zaproponuje.
Cokolwiek czynicie, powinno wypływać z chęci służby dla Królestwa Bożego.
Cokolwiek zamierzasz robić, zacznij od poznania Boga i poszukiwania Jego woli dla twojego życia.
Apostoł Jan powiedział: „Ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie.” (1 Jan. 4,4) Szatan naprawdę jest w stanie czynić rzeczy ponadnaturalne, ale działa on tylko za przyzwoleniem Boga i jest na uwięzi. To Bóg jest wszechmocny. To Bóg jest wszechpotężny. Bóg wyposażył chrześcijan zarówno w broń obronną, jak i konieczną do ataku. Nie musimy się bać ani popadać w przygnębienie. Nie dajmy się oszukiwać, ani onieśmielać. Miejmy się raczej na baczności, bądźmy spokojni i czujni. „Aby nas szatan nie podszedł; jego zamysły bowiem są nam dobrze znane.” (2 Kor. 2,11)
- Billy Graham
Więc, chociaż nie jestem aniołem,
jednak wiem, że tam w górze
dołączę do błogosławionego refrenu,
którego aniołowie nie mogą dzielić;
będę śpiewał o mym Zbawicielu,
który na ciemnej Golgocie
przebaczył moje występki,
umarł, by uwolnić grzesznika.

Wtedy aniołowie staną i będą słuchać,
gdyż nie mogą dołączyć do tej pieśni
Podobnej odgłosowi wielu wód
śpiewanej przez szczęśliwy, omyty z krwi tłum.
Może wydawać się, że szatan zwycięża, ponieważ czasami wygrywa ważne bitwy, ale wynik ostateczny jest pewien. Pewnego dnia zostanie on pokonany i pozbawiony swojej siły na zawsze. Bóg wstrząśnie siłami ciemności.
Billy Graham
Wojna nie powiększa śmierci – śmierć jest totalna w każdej generacji.
Billy Graham
Gdziekolwiek idziemy, aniołowie
podążają w nasze ślady,
z troską sprawują swą opiekę
i odwracają zło.
Bóg nie ma ulubieńców i ogłasza, że aniołowie będą usługiwać wszystkim dziedzicom wiary. Gdybyśmy my, synowie Boga zdali sobie tylko sprawę, jak blisko są Jego usługujący aniołowie; jakże spokojną pewność mielibyśmy stojąc przed kataklizmami życia. Nie powinniśmy lokować naszej wiary bezpośrednio w aniołach, ale powinniśmy umieścić ją w Bogu, który rządzi aniołami; wtedy możemy mieć pokój.
Billy Graham
Synu, wiele razy Bóg usuwa się, by wypróbować twoją wiarę. On chce, byś Mu ufał w ciemności. Teraz synu, wznieś się we mgle wiarą i stwierdzisz, że Jego ręka tam będzie.
Święty, święty śpiewają aniołowie. I ja chciałbym pomóc im w rozśpiewaniu niebios. A kiedy zaśpiewam historię zbawienia, aniołowie złożą swoje skrzydła, gdyż nigdy nie odczuli radości, jaką przynosi nasze zbawienie.
Bogu zadano pytanie: -Kiedy ludzie zawiodą w głoszeniu ewangelii, tak jak rozkazałeś, jaki inny plan będziesz realizował? -Nie mam innego planu – odpowiedział Bóg. – Żaden anioł nie może być ewangelistą. Żaden anioł nie może prowadzić kościoła, chociaż aniołowie czuwają nad poszczególnymi kościołami. Żaden anioł nie może się cieszyć synostwem w Jezusie, być uczestnikiem boskiej natury czy stać się współdziedzicem z Jezusem w Jego królestwie. Ty i ja należymy do unikalnego i królewskiego kapłaństwa we wszechświecie i mamy przywileje, których nawet aniołowie nie mogą doświadczyć.
Nigdy nie zgłębimy istoty grzechu, nie odczujemy jaki jest straszny, dopóki nie podejdziemy do krzyża i nie zobaczymy, że to „grzech” spowodował ukrzyżowanie Syna Bożego. (...) Dla ciebie grzech może być drobnostką, dla Boga to wielka i straszna rzecz. To druga pod względem wielkości rzecz na świecie; wyprzedza ją jedynie miłość Boża.
Billy Graham
Śmierć jest ognistym powozem, łagodnym głosem króla, zaproszeniem na ucztę weselną do domu chwały.
Billy Graham
Pismo Święte mówi, że jest czas rodzenia i czas śmierci. Gdy nadejdzie i mój czas śmierci, przyjdzie anioł, by mnie pocieszyć. On da mi pokój i radość nawet w najbardziej krytycznym momencie i wprowadzi mnie do obecności Boga. Zamieszkam z Panem na zawsze.
Tylko Bóg ma prawo mnie obudzić.
Éric-Emmanuel Schmitt
Zrozumiałem, że jesteś obok. Że zdradzasz mi swój sekret: codziennie patrz na świat, jakbyś oglądał go po raz pierwszy.
Éric-Emmanuel Schmitt
Tacy zostaliśmy stworzeni – podatni na zranienia, potrzebujący towarzystwa i uzależnieni od innych ludzi.
Rodzina została zaplanowana przez Boga, a nie przez nas i nadal jest wspaniałą instytucją.
Jeśli chodzi o Boga, to On się nie spóźnia, lecz przebudzenie oczekuje na posłuszeństwo kościoła. Bóg nie musi się przygotowywać, bo On jest zawsze gotowy. To brak przygotowania z naszej strony powstrzymuje Jego błogosławieństwo.
Bert Clendennen
Jeśli damy Bogu naczynie bezwzględnego posłuszeństwa, wtedy nasze dzisiejsze uświęcenie pociągnie za sobą jutrzejsze cuda. (Joz. 3,5)
Bert Clendennen
Kiedy kościół działa w sposób cielesny, wtedy jest ograniczony przez to, co fizyczne. Z drugiej strony, kościół kierowany przez Ducha nie zna żadnych ograniczeń. Duch Święty niszczy wszelkie bariery i pozwala, aby prowadzony przez Niego kościół żył pod otwartym niebem.
Bert Clendennen
Duch Święty jest Duchem życia i jeśli pozwoli Mu się na pełną kontrolę, to doprowadzi do tego, że kościół stanie się czymś żywym, o wiele bardziej ekscytującym niż wszystko inne, co świat ma do zaoferowania.
Bert Clendennen
Jeśli my (kościół) mamy myśleć tak, jak myślał Chrystus, to musimy myśleć o tym, co niewiarygodne i wierzyć w to.
Bert Clendennen
Po raz kolejny i kresu wieku kościół musi nauczyć się myśleć inaczej niż świat. Musi pozwolić, aby Boże myśli stały się jego myślami. Jeszcze raz musi nauczyć się myśleć szerzej, poza sferą fizyczną, musi myśleć tak, jak Bóg.
Bert Clendennen
Ostateczny dowód prawdy nie jest racjonalny. Znaczy to, że nie możemy poprzez własną argumentację lub dysputę przekonać świat, że to my mamy rację. Ostateczny dowód prawdy jest czymś żywym, nie tylko tym, czym jest sam w sobie, choć może to nawet być prawda. To efekt jest ostatecznym dowodem. Dowód wszystkiego leży w warunkach życiowych, które – jeśli dać im szansę – same pokażą prawdę.
Bert Clendennen
Problemem zawsze jest naczynie, nigdy Bóg.
Bert Clendennen
Jako wierzący, a szczególnie jako pasterze ludzi, bądźmy całkowicie pewni, że jesteśmy tam, gdzie jesteśmy dlatego, że to Duch Święty nas tam umieszcza.
Bert Clendennen
Uzdrówcie kościół; niech stanie się tym, co Bóg zamierzył, naczyniem, przez które rzeka Boża może płynąć w swej pełni, a fałsz zostanie odkryty.
Bert Clendennen
Sprawdzianem wartości Domu Bożego jest życie. Dopóki rzeka życia nie wypływa z niego, jest on niczym. Te wszystkie wspaniałe budynki, wielkie programy, widowiskowość, muzyka i wszystko inne jest dla Boga niczym, jeśli kościół nie posiada życia.
Bert Clendennen
Bóg na końcu odniesie zwycięstwo, lecz walka trwa teraz i właśnie w nią jesteśmy zaangażowani.
Bert Clendennen
Jedynym rozwiązaniem dla kościoła jest to, abyśmy stali się demonstracją absolutnego zwycięstwa Chrystusa w zmartwychwstaniu. To oznacza, że zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa nie jest jedynie częścią chrześcijańskiego credo, ale jest częścią chrześcijańskiej natury.
Bert Clendennen
Nie chodzi o to, co ja mogę zrobić, ale o to, czy pozwolę Duchowi Świętemu, aby zrobił przez mnie to, co jest ważne.
Bert Clendennen
Ten sam Duch, który został dany Synowi, będzie dany wierzącemu.
Duch Święty będzie dla wierzącego wszystkim, czym Syn był dla tych, którzy z Nim chodzili.
Duch Święty będzie w nich, tak jak Syn był z nimi.
W przyjściu Ducha Świętego zyskają więcej, niż stracą w odejściu Syna.
Duch Święty będzie pocieszycielem lub drugą naturą Chrystusa i poprzez Jego zamieszkanie
Chrystus będzie żył w nich.
Zadaniem Ducha było uwielbić Syna sprawiając, że to, co w Chrystusie stanie się dostępne dla nas.
Bert Clendennen
Bóg nigdy nie uczynił nowej rzeczy, której by ludzie po pewnym okresie czasu nie skrystalizowali w zbiór nauk i praktyk. Zamiast życia staje się ona tradycją, a tradycja rządzi dopóty, dopóki Bóg jej nie zdemaskuje. Tradycja sprawia, że jej ofiary stają się niezdolne zaakceptować i poddać się jakiemukolwiek nowemu światłu Ducha Świętego. Dla takich ludzi prawie niemożliwe jest myślenie poza ich własnym środowiskiem. Wszystko, co jest spoza ich małego światka jest dla nich herezją.
Bert Clendennen
Co to jest świętość? Zmierz Jezusa Chrystusa, a zrozumiesz świętość.
Bert Clendennen
Prawdziwi Boży ludzie są dzisiaj nienawidzeni przez religijny świat. Dlaczego? Ponieważ głosimy świętość, głosimy prawdziwą sprawiedliwość i głosimy doskonałość w Jezusie Chrystusie.
Bert Clendennen
Stworzeni w sprawiedliwości i prawdziwej świętości, składajcie wasze ciała, aby Jezus był widoczny.
Bert Clendennen
Jezus Chrystus jest wzorem tego, czym Bóg chce, byśmy byli. Jezus Chrystus jest tym, czego Bóg szuka w nas. Próbujemy być jak Jezus, zmagamy się, lecz Bóg nigdy nie powiedział, byśmy imitowali Jezusa. Imitacja jest czymś sztucznym. My mamy być zmienieni na ten sam obraz, z chwały w chwałę, przez Ducha Bożego.
Bert Clendennen
Miliony ludzi są zgubione i aby zebrać żniwo, potrzebna będzie Boża chwała. Ogień spadnie. Są mężczyźni i kobiety, którzy będą składać swoje ciała Bogu. Kilkoro tu i tam, kilkoro głodnych i spragnionych sprawiedliwości, którzy są budzeni w nocy, aby trwać na swoich kolanach i modlić się, wstawiać i ofiarowywać samych siebie Bogu. To się dzieje. Ofiara jest składana. Chwała uświęci świątynię.
Bert Clendennen
Już czas aby kościół powstał w gniewie przeciwko diabłu. Nie jesteśmy ofiarami – jesteśmy zwycięzcami! Jezus nigdy nie powiedział, że dał diabłu moc nad nami, lecz tak naprawdę powiedział: „Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi.” (Łuk. 10,19)
Bert Clendennen
Jest tutaj siła, której nie można wytłumaczyć w kategoriach ziemskich. Działa ona przez tych, którzy stali się nikim. Nie mają oni pozycji, ani prestiżu, nie mają tytułu ani reputacji. A mimo to przez nich wylewana jest moc, przed którą nic się nie może ostać. Zła moc staje przeciwko nim i czasem przez chwilę wydaje się przeważać, ale czytajcie, czytajcie do końca. Oto jest siła Nieba działająca w ludziach, którzy w tym świecie są niczym.
Bert Clendennen
Kościół, jeśli ma być wyrazem życia, musi zostać wzbudzony z martwych, gdyż nie może dawać tego, czego sam nie ma. Człowieka, który żyje w harmonii z Bogiem nie można obrazić. Można rozmawiać tylko z ludźmi, którzy żyją. Kościół musi usługiwać tym życiem. „W Nim było życie, a życie było światłością ludzi.” (Jan. 1,4)
Bert Clendennen
Jeśli jesteśmy żywi dla Boga, jesteśmy bliżej Nieba niż ziemi, mamy więc usługiwać życiem. Ludzie są martwi w przewinieniach i grzechu i muszą zostać przywróceni do życia. Życiem jest Jezus Chrystus. On nie jest ideą łączącą ludzi, nie jest psychologicznym „czymś”, co ludzi pociąga, ale jest osobą, którą ludzie muszą znać, aby żyć.
Bert Clendennen
Twój intelekt czy twoje pieniądze nie są w stanie przestraszyć diabła. Nie obawia się on też rozmiaru czy piękna twojego kościoła. Diabeł boi się tylko życia. Najmniejsze przejawy życia powodują w nim strach.
Moglibyśmy się nigdy nie dowiedzieć, czym jest to życie, gdybyśmy nigdy nie zetknęli się z tym, co jest temu życiu przeciwne.
Bert Clendennen
Lepiej jest żyć krótko, spalać się szybko i świecić, niż żyć długo, tląc się powoli i kopcić.
Sadhu Sundar Singh
Nie płacz w liście
Nie pisz że los ciebie kopnął
Nie ma sytuacji na ziemi bez wyjścia
Kiedy Bóg drzwi zamyka – to otwiera okno
Jan Twardowski
Jeśli chcesz rozśmieszyć Boga, opowiedz mu o twoich planach na przyszłość.
Woody Allen
A kiedy twoja miłość jest przyjęta i otwierają się dla ciebie ramiona – wówczas proś Boga, niechaj ocali tę miłość od zepsucia, bo niepokoję się o serca po brzegi szczęściem wypełnione.
Antoine de Saint-Exupéry
Bóg jest dla nas zawsze, tylko my nie zawsze jesteśmy dla Boga.
Anna Kamieńska
Wiara jest zaufaniem Bogu nawet w cierpieniach.
Jan Twardowski
Pewność, że Bóg istnieje, pewność, która nadaje sens życiu, jest znacznie bardziej pociągająca niż możność czynienia zła bezkarnie.
Albert Camus
Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu.
Aureliusz Augustyn z Hippony
Bóg zawsze podnosi słuchawkę, bez względu na to, ile czasu upłynęło od ostatniej rozmowy.
Paul Samuel Leon Johnson
Z tego, że nie wierzysz w Boga, nie wynika jeszcze, że On w ciebie nie wierzy.
Paul Samuel Leon Johnson
Bóg sam może świat zniszczyć, a drugi wystawić. Lecz bez naszej pomocy – nie może nas zbawić.
Adam Mickiewicz
Bóg nas znalazł, zanim my znaleźliśmy Boga.
Józef Tischner
Wszystko, co nas spotyka – zdrowie czy cierpienie, dobro czy zło, chleb czy głód, przyjaźń ludzka czy niechęć, dobrobyt czy niedostatek – wszystko to w ręku Boga może działać ku dobremu.
Stefan Wyszyński
Kto szuka Boga, ten już Go znalazł.
Graham Greene
Wierzysz, że Bóg zrodził się w betlejemskim żłobie, lecz biada ci, jeżeli nie zrodził się w tobie.
Adam Mickiewicz
Ilekroć człowiek z czystym sercem podąży drogą wiary, zawsze uda mu się połączyć z Bogiem i czynić cuda.
Paulo Coelho
Ostatnia aktualizacja strony: 04.06.2016.