odwiedzin: 3592
dzisiaj: 16
on-line: 1
od: 2148 dni
ładowanie: 0.002 sek
AKTUALIZACJE

04.06.2016Aktualizacja wydarzeń zborowych
aktualniePrace nad stworzeniem nowej strony zboru


WYSZUKIWARKA GOOGLE

<== Instrukcja wyszukiwarki:

Wyszukiwarka obsługuje wieloznaczniki. czyli:
? - znak który zastępuje jedną dowolną literę
* - który zastępuję dowolny ciąg znaków.

przykład:
- Jeśli chcemy wypisać 'odmiany' słowa Jezus takie jak, Jezusowi, Jezusa, należy wpisać Jezus*
- zapis Boż* będzie równoznaczny z wyszukaniem słowa, Bożej, Bożą, Bożego itd.
- zapis rodzaj? będzie równy wyszukaniu słowa rodzaju, rodzaje ale już nie rodzajom, gdyź 'koncówka' zawiera dwie litery a nie jedną
- słowo *języ* będzie równoznaczne z języki, wielojęzyczny, językowi itd
- bibli* będzie równe z biblia, biblijny, biblii itd

Po wprowadzeniu słowa klikamy SZUKAJ

Można także wybrać dowolny temat z listy i wyświetlić go klikająć WYŚWIETL

Wyniki wyszukiwań pochodzą z działów: kazania, artykuły, rozważania, wykłady, pytania i odpowiedzi.Miłość to jedyny skarb, który rozmnaża się poprzez dzielenie: to jedyny dar rosnący tym bardziej, im więcej się z niego czerpie. To jedyne przedsięwzięcie, w którym tym więcej się zarabia, im więcej się wydaje; podaruj ją, rzuć daleko od siebie, rozprosz ją na cztery wiatry, opróżnij z niej kieszenie, wysyp ją z koszyka, a nazajutrz będziesz miał jej więcej niż dotychczas.
- Bruno Ferrero
We śnie szedłem brzegiem morza z Panem oglądając na ekranie nieba całą przeszłość mego życia. Po każdym z minionych dni zostawały na piasku dwa ślady mój i Pana. Czasem jednak widziałem tylko jeden ślad odciśnięty w najcięższych dniach mego życia. I rzekłem: “Panie postanowiłem iść zawsze z Tobą przyrzekłeś być zawsze ze mną; czemu zatem zostawiłeś mnie samego wtedy, gdy mi było tak ciężko?” Odrzekł Pan: “Wiesz synu, że Cię kocham i nigdy Cię nie opuściłem. W te dni, gdy widziałeś jeden tylko ślad ja niosłem Ciebie na moich ramionach.”
- Mary Stevenson
Chrześcijaństwo, to codzienne życie z Bogiem, a nie bezduszne wyznawanie jeszcze jednej, martwej ideologii.
- Tomasz Żółtko
Wybór pełnego poświęcenia nie jest aktem jednorazowym.
To, co tu wielkie jest, znaczy niewiele, z góry wszystko wygląda inaczej.
Janusz Bigda
Bezpieczeństwa nie znajduje się przez brak zagrożenia, ale przez obecność Jezusa.
Niech nie będę kamieniem milowym na drodze; uczyń mnie rozwidleniem, tak by ludzie musieli skręcić w tę lub inną stronę, widząc we mnie Chrystusa.
Jim Elliot
Boża miłość potrafi rozgrzać najbardziej zimne serce, by umiało prawdziwie kochać, dawać nie raniąc i nie zadając bólu.
Bóg nie przyprowadził nas tak daleko po to, by zawieść i zawrócić.
Boże broń, byśmy rozsiadając się w fotelach, mówili: „Już to przeżyłem.” Nie przeżyliśmy jeszcze wszystkiego, a tylko tyle, co na daną chwilę.
Boże, proszę Ciebie, straw moje życie, Boże mój, bo ono jest twoje. Nie szukam długiego życia, lecz pełnego, jak Twoje, Panie Jezu.
Niech sobie gadają – a Bóg będzie prowadził naprzód! Wiara tak wyrównuje życie i daje tyle ufności w Jego poczynania, że słowa ludzi są jak wiatr.
To koniec, ale dla mnie to początek życia. ...do przyjaciela, gdy dwóch strażników przyszło, by zaprowadzić go na szubienicę.
Dietrich Bonhoeffer
Bóg nie podsumowuje czyjegoś życia dopóki się toczy.
Bóg oczekuje od was tylko wierności, a nie wymaga samych sukcesów.
- Jonathan Carroll
Nie jest głupcem ten, kto oddaje coś, czego nie może zatrzymać, aby zyskać to, czego nie może stracić.
Jim Elliot
Pragnę żyć tak, jak gdyby Chrystus umarł wczoraj, zmartwychwstał dzisiaj i jutro miał przyjść.
Cóż Ci może się stać, gdy Boga za Ojca masz?
Jeśli cierpisz jakieś braki ? rozpocznij od dzielenia się tym, co w tej chwili posiadasz. Paradoks? Nie w Bożej ekonomii.
- Alina Wieja
Kościół, który ma cztery ściany jest za mały dla Boga.
Jak pieczęć uwierzytelnia list, tak dobre uczynki uwierzytelniają wiarę.
Martin Luther
Silną twierdzą jest nasz Bóg,
Dobrą tarczą i bronią.
- Martin Luther
Tak wiele mam dziś do zrobienia, że będę musiał spędzić jeszcze jedną godzinę na modlitwie.
- Martin Luther
Biblia została nam dana do celów praktycznych.
- Ellen G. White
Bycie w połowie chrześcijaninem, a w połowie człowiekiem świata czyni was w jednej setnej chrześcijaninem, a cała reszta należy do świata.
- Ellen G. White
Chrystus musi być dla duszy tym, czym pokarm jest dla ciała.
- Ellen G. White
Chrześcijanie powinni być najbardziej radosnymi i szczęśliwymi ludźmi pośród żyjących.
- Ellen G. White
Chrześcijanie są klejnotami Chrystusa, odkupionymi nieskończoną ceną.
- Ellen G. White
Ci, którzy we wszystkim czynią Boga pierwszym i ostatnim, i najlepszym, są najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. Jeśli zaś nie wierzysz - wiele ryzykujesz, bowiem jeżeli Bóg istnieje - tracisz wszystko.
- Ellen G. White
Gdybyśmy myśleli i rozmawiali więcej o Jezusie, a mniej o sobie, posiadalibyśmy znacznie więcej Jego obecności.
- Ellen G. White
Im więcej badamy życie Chrystusa z sercem otwartym na naukę, tym bardziej stajemy się podobni do Niego.
- Ellen G. White
Każdy rozdział i każdy werset Biblii jest komunikatem od Boga dla ludzi.
- Ellen G. White
Nic innego na tym świecie nie jest tak drogie Bogu, jak Jego zbór. Niczego nie strzeże z tak zazdrosną troską.
- Ellen G. White
Nie możecie dać Bogu niczego, czego by wam pierwej sam nie dał.
- Ellen G. White
Nie wystarczy wierzyć w to, co wiemy o Chrystusie; musimy wierzyć w Niego.
Ellen G. White
Niektórzy ludzie są uczciwi wtedy, gdy ich to nic nie kosztuje.
- Ellen G. White
Pamiętajcie, że to, co warto w ogóle zrobić, warte jest dobrego wykonania.
- Ellen G. White
Możemy prosić Boga o wielkie rzeczy, a On nam ich udzieli.
- Ellen G. White
Pan nie jest daleko od duszy, która go poszukuje.
- Ellen G. White
Pan pomoże wszystkim, którzy pragną czynić wszystko, co w ich mocy, stąpając pokornie z Bogiem.
- Ellen G. White
Poświęć się Bogu rano; niech to będzie twoja pierwsza praca.
- Ellen G. White
Ten, kto jest prawdziwie nawrócony, będzie tak przepełniony miłością Boga, że będzie pragnął innym przekazywać tę radość, którą sam posiada.
- Ellen G. White
Uczyniwszy wszystko tak, jak potrafimy najlepiej, mamy pozostawić wszystkie wyniki Bogu.
- Ellen G. White
W wydawaniu pieniędzy, spożytkowaniu czasu, siły, możliwości, niech każdy chrześcijanin szuka przewodnictwa u Boga.
- Ellen G. White
Wszystko jest możliwe dla tych, którzy wierzą.
- Ellen G. White
Złe nawyki kształtują się znacznie łatwiej, aniżeli dobre, za to porzucić jest je dużo trudniej.
- Ellen G. White
Życie wieczne jest dla nas warte wszystko lub nic.
- Ellen G. White
Miłość to jedyna siła, zdolna przekształcić wroga w przyjaciela.
- Martin Luther
Nauczyliśmy się fruwać niczym ptaki na niebie, pływać jak ryby w morzach, ale nie nauczyliśmy się tej prostej sztuki, by żyć ze sobą jak bracia.
- Martin Luther
Wierzę, że ostatnie słowo będzie należeć do nieuzbrojonej prawdy i bezwarunkowej miłości.
- Martin Luther
Zrób pierwszy krok w wierze. Nie musisz widzieć całej drogi. Po prostu zrób pierwszy krok.
- Martin Luther
Bóg nie każe nam iść żadną drogą, której by On sam nie przemierzył i na której by nie szedł przed nami.
- Dietrich Bonhoeffer
Bracia w Chrystusie nie mogą skierować broni przeciw sobie, bowiem tak naprawdę skierowaliby ją przeciw Chrystusowi.
- Dietrich Bonhoeffer
Kościół tylko wtedy staje się Kościołem, kiedy istnieje dla tych, którzy pozostają poza nim.
- Dietrich Bonhoeffer
Bardzo łatwo jest zniszczyć szczęście bliźniego, ale jakże trudno je naprawić.
- Johann Gottfried von Herder
To nie Bóg trzyma się z dala od nas, to my jesteśmy czasem nieobecni.
- Roger Louis Schutz-Marsauche
Największym ze wszystkich życiowych błędów jest nic nie robić z tego powodu, że można zrobić tylko niewiele.
- Sydney Smith
Mamy przed sobą nadzieję bez końca, nie zaś beznadziejny koniec.
Nie przegap wieczności!
Muszę zachowywać przy życiu tęsknotę za prawdziwym krajem, który odnajdę dopiero po śmierci.
Nie ma większej miłości niż Boża i nie ma innej drogi do pełnego poczucia bezpieczeństwa niż ukrycie się w ramionach pełnych miłości.
Pewnego dnia, niedługo usłyszycie, że umarłem. Nie wierzcie. Będę wtedy żywy, jak nigdy przedtem.
Pokaż mi gdzie rozgrywa się najważniejsza akcja i uchroń mnie od niedbałości, która kazałaby mi myśleć, że dzisiaj najważniejszą sprawą jest opera mydlana tego świata.
Pomóż mi zapamiętać, Panie, że nie zdarzy się nic takiego, z czym Ty i ja nie moglibyśmy razem sobie poradzić.
Wieczność nigdy się nie skończy!
Jedynym szczęściem na ziemi jest świadomość, że Bóg nas kocha
Jan Maria Vianney
I choć ostygnie w żyłach krew duch do Boga wzniesie się...
Janusz Ciepliński
Chcesz ocalić – dla Mnie strać.
Jerzy Makselon
Duszy mej pragnienie gasisz wciąż, co dnia; chcę być jak źródło czystej wody. Dałeś mi Twą radość zamiast żalu i łez. Twa obecność, Twa obecność ożywia mnie.
Anna Skrobarczyk
Powierz Jemu drogę swoją, zaufaj Mu. Zdaj w milczeniu się na Pana, w Nim nadzieję swoją złóż.
Rozsądzam wszystkie rzeczy tylko na podstawie ceny, jaką zyskają w wieczności.
Słuchaj Boga w sprawach, które Ci pokazuje, a wtedy otworzy się przed tobą kolejne wyjście. Bóg nigdy nie wyjawi więcej prawdy o sobie, o ile nie będziesz posłuszny w tym co już wiesz...Ten rozdział wydobywa radość prawdziwej przyjaźni z Bogiem.
Oswald Chambers
Terytorium okupowane przez wroga- oto czym jest świat
C. S. Lewis
Twoja cudowna miłość sprawia, że nic w moim życiu nie jest niewybaczalne.
Wszyscy możemy odważnie zmierzyć się z jutrem, o ile całkowicie ufamy Panu.
Ze względu na Boga wszystko idzie dobrze, wszystko będzie dobrze.
Żyj blisko Boga, a wszystko inne wyda ci się małe w porównaniu z wiecznością.
Mordercza jest cisza świętych z nawyku.
Tomasz Żółtko
Bo ja wierzę w działanie, które mówi „kocham”, a nie w same słowa.
Im bardziej należymy do Niego, tym bardziej stajemy się sobą, prawdziwszą sobą.
Posłuszeństwo prowadzi do poznania.
Nie jest głupcem ten, kto oddaje coś, czego nie może zatrzymać, aby zyskać to, czego nie może stracić.
Jim Elliot
Idziemy z wiarą, czując naszą wielką słabość i potrzebując każdego dnia na nowo poznawać Twoją łaskę.
Bóg jest wciąż na swoim tronie, my stale u Jego nóg i dzieli nas od Niego tylko odległość naszych kolan!
Jeżeli wezwiesz, bym wyrzekła się tego,
co najcenniejsze, by nigdy nie było moim,
oddaję Ci tylko to, co Twoje:
niech się dzieje Twoja wola!
Złóżmy naszą słabość na tę Twoją wieczną miłość, zapomnijmy o ludzkich myślach: słuchajmy z uwagą, jak dzieci, co mówi, nie opuszczajmy naszego słodkiego zacisza.
Moja dusza jest nocą, moje serce stalą,
nie widzę, nie czuję,
o światło, o życie muszę zabiegać
w prostej wierze Jezusa.
Niebo u góry jest bardziej miękko niebieskie,
ziemia wokół bardziej słodko zielona,
coś żywego w każdym odcieniu barw,
czego oczy bez Chrystusa nie widziały.
Ptaki radośniej śpiewają,
kwiaty są piękniejsze,
odkąd wiem to, co wiem,
jestem Jego, a On jest mój.
Co to jest, Panie Jezu, że uczynisz koniec
ze wszystkim, co posiadam i dasz Siebie?
Nie ma nic, co mógłbym nazwać swoim własnym,
tylko Ty, Ty sam jesteś moim Skarbem.
Zabierając wszystko, dajesz pełną miarę Siebie
i wszystkiego, co wieczne –
rzeczy nie jak ziemska mamona,
lecz jak życie i pobożność – wszystkie moje,
i w strój Boga jestem ubrany.
Z Tobą, dziedzic bogactw ze sfer boskich.
Dziwne, powiadam, ucierpiwszy stratę,
zyskałem wszystko, otrzymując
Przyjaciela, który poniósł Krzyż.
Panie, daj mi stałość bez twardości, pewność bez dogmatyzmu, miłość bez słabości.
Jak krótkie są dni wyliczone dla bicia mojego serca – a potem dalej – do prawdziwego życia, gdzie to, co niewidzialne staje się ważne.
Dlaczego się smucę? Tyś zawsze przy mnie.
Dlaczego drżę? Co to za choroba?
Jeśli wziąłem swój krzyż, to po to, aby pójść za Tobą.
Pogarda, odrzucenie, nic nie oddzieli mnie od Ciebie.
Zrozumienie woli Pana jest zaufaniem Mu, że zawsze, gdy będę posłuszny – uczyni tę drogę Swoją drogą, prowadzącą do wieczności.
Jak to dobrze stać w uściskach cieni przyjaznych drzew, przytulony do wiatru, witany przez niebiosa – wpatrując się, chwaląc i oddając siebie Bogu.
Trzeba jednak uczyć się radosnych poświęceń, ciesząc się, poznaniem woli Boga; tym słodkim pokarmem, którego próbował Jezus rozmawiając z uczniami w Samarii: „Moim pokarmem jest pełnić wolę Tego, który mnie posłał i wykonać Jego dzieło.” Nie mówmy w swoich sercach, że to postawa pozbawiona serca. Trudna jest ona dla naszych uczuć, lecz często jest najlepszą rzeczą, jaka może być: to czynienie woli Boga.
Po burzy następuje spokojna cisza i wtedy odzywa się słowo Boga. Czekaj na to z ufnością.
Proszę, zmień swoją wolę, Ojcze,
aż zgodna będzie z moją.
Lecz nie, Panie, tak być nie może,
proszę połącz raczej moją ludzką wolę
z Twoją.
Proszę, ucisz tęsknotę,
uśmierz pragnienia,
uspokój życzenia moje,
oczyść je ogniem,
działaj we mnie zgodnie ze
swoją wolą i podobaniem się Tobie,
niech na koniec wszystko we mnie się uspokoi,
jak w dziecku, które odstawiono od piersi.
Patrzeć w górę na Boga, który dotrzymuje obietnic – to wystarcza.
My się zmieniamy, On nie zmienia się nigdy,
nasz Chrystus nigdy nie umrze,
Jego miłość, nie nasza, jest miejscem spoczynku,
Jego prawda, nie moja, jest węzłem.
Niech sobie gadają – a Bóg będzie prowadził naprzód! Wiara tak wyrównuje życie i daje tyle ufności w Jego poczynania, że słowa ludzi są jak wiatr.
On nie daje poznać człowiekowi, dlaczego tak prowadzi: „Sprawiedliwy z wiary żyć będzie.”
Panie Jezu, naucz mnie żyć w prostocie, kochać miłością czystą, dziecięcą i poznawać, że Ty jesteś niezmienny w swojej postawie i działaniach względem mnie. Spraw, abym nie był głodny tego, co „dziwne, rzadkie, szczególne”, podczas gdy to, co „zwykłe, pospolite, normalne” może zaspokoić ten głód duszy wówczas, gdy się je właściwie zażywa. Każ mi walczyć, kiedy to potrzebne. Niechaj nie będzie to łatwe, jeśli Tobie się tak spodoba.
A ręka Ojca nigdy nie przyczyni łez niepotrzebnych swemu dziecku.
Marzyć, pragnąć, modlić się niemal dziko, a potem oddać się Jemu, ufać i widzieć jak na bok odstawia nasze sny, marzenia i wymienia na coś, o czym się nam nawet nie śniło, na Wolę spełnioną.
Tęsknimy za Kimś, kto nas nie opuści. Jest bliżej niż nam się wydaje. Mówi: „Nawet jeśli matka zostawi swoje dziecko, ja o nim nigdy nie zapomnę.”
Próby rodzą cierpliwość, a cierpliwość – nadzieję.
Geniuszem nie każdy może zostać, droga zaś do świętości przed wszystkimi stoi otworem.
Maksymilian M. Kolbe
Nadzieja to więzy, które chronią serce przed pęknięciem.
Thomas Fuller
Wiara daje odpowiedź na to, gdzie należy szukać źródeł mocy.
Edyta Stein
Zyskujecie wszystko -wierząc, i niczego nie zyskujecie - nie wierząc. 
Blaise Pascal
Miłość daje, ale niczego nie żąda.
Lew Tołstoj
Liczy się każdy dzień, aby wychodzić ludziom naprzeciw z tym, co pomaga im iść dalej przez życie.
Mirka Juchnik
Spraw, aby każdy dzień miał szansę stać się najpiękniejszym dniem twojego życia.
Mark Twain
Choćby cały świat, choćby Kościół jako całość ogłosił mnie wariatem – ja muszę dąć w trąbę Bożą i muszę zbudzić lud Boży.
David Wilkerson
Nawet jeżeli nie możesz sobie wyobrazić, że ogień sądu jest tak bliski, to przecież musisz uwierzyć, że jest on nieunikniony.
David Wilkerson
Wierzę w łaskę Bożą, ale również w Jego sąd.
David Wilkerson
Oby Bóg dał nam takich głosicieli Jego Ewangelii, którzy już nie będą próbowali usprawiedliwiać błędów i słabości dzieci Bożych, lecz pragnieniem ich będzie poznanie Bożej woli i ratowanie ludzi z grzechów.
O, Boże, włóż w nas Twoją świętą bojaźń i daj nam nowy respekt przed Twoją Bożą sprawiedliwością i przed Twoim nieodwracalnym sądem.
David Wilkerson
Celem diabła jest, by cały świat, włącznie z chrześcijanami śmiał się ze świętych Bożych spraw. Ośmieszane jest wszystko, co czyste i godne czci, i związane z chrześcijańską wiarą. Jakże smutny jest fakt, że chrześcijanie mogą śmiać się z rzeczy, z powodu których musieliby właściwie płakać. Jakże możemy przyjmować to, co zasmuca i gniewa Ducha Świętego? Czy nie będziemy za to sądzeni?
David Wilkerson
Nikt nie może na dłuższy czas pozostać czysty, jeżeli stale zasypywany jest do głębi złymi i brudnymi treściami. Gdy się ogląda telewizję, wykuwa się łańcuch przyzwyczajenia, którego już prawie nie można rozerwać. „Kiedy będą zburzone podstawy, cóż pocznie sprawiedliwy?” (Ps. 11,3)
David Wilkerson
Nasze domy powinny być prawdziwą światłością, miejscem spokoju po całym tym brudzie i zepsuciu obecnym na zewnątrz – miejscem, gdzie rzeczywiście czuje się Jezusa i gdzie stale przebywa Duch Święty.
David Wilkerson
Bóg szuka radykałów Ducha Świętego, burzących bałwany i z czystymi rękami, jak również z czystym sercem, przychodzących na Jego świętą górę i którzy żyją oddzieleni od świata, ponieważ płonie w nich wieczna wizja.
David Wilkerson
Każdy wierzący musi osobiście pytać Pana o wskazówkę dla siebie. Nie powinien robić niczego, do czego nie kieruje go Duch Święty.
David Wilkerson
Kiedy Boże Słowo zostaje w jakimś określonym punkcie objawione, to już nie chodzi o przekonanie, lecz chodzi o posłuszeństwo.
David Wilkerson
Wprawdzie mamy wychodzić do świata grzeszników dla Jezusa – ale nie po to, aby naśladować ten świat. W tej dziedzinie po prostu nie wolno nam pójść na żaden kompromis.
David Wilkerson
A może uda się Duchowi Świętemu obudzić tłumy namaszczonych wierzących, którzy zrzucą kajdany i zajmą się totalnym oczyszczeniem i oddzieleniem?
David Wilkerson
Chcecie wprawdzie przeżyć cuda Dziejów Apostolskich, ale nie chcecie mieć czystości ojców.
David Wilkerson
Czy jesteście rzeczywiście skruszeni przed Panem? Czy spędzacie dużo czasu w Jego świętej obecności i zezwalacie Duchowi Świętemu pracować nad waszymi sercami i prześwietlać je aż do najbardziej ukrytego kąta? Czy tęsknicie do Boga, czytacie pilnie Jego Słowo i we wszystkim jesteście Mu posłuszni?
David Wilkerson
W tym poselstwie chodzi o posłuszeństwo, które wyrasta z serca pełnego miłości do Pana. Pewność zbawienia otrzymujemy przy przesiąkniętym krwią ołtarzu ofiarnym, ale oczyszczenie przypada nam w udziale przy miedzianej umywalni. Jest to święte Boże Słowo, które na wskroś nas oczyszcza i doskonali. Oby uczynił On to z każdym z nas!
David Wilkerson
Pastorzy i ewangeliści są tak nierozumni, że zużywają swój czas na to, aby wznosić pałace z kamienia i cementu, nie zważają przy tym wcale, że ranią i rozpraszają owce oraz zaniedbują prawdziwą świątynię Boga, „nie rękami” uczynioną.
David Wilkerson
Czy poselstwo naszych dni brzmi tak, że Bóg chciałby mieć Kościół wielki zamiast świętego?
David Wilkerson
Wezwanie Jezusa Chrystusa jest tak nie upiększone, że sprawia ból: ZAPRZYJ SIĘ SAMEGO SIEBIE. WEŹ SWÓJ KRZYŻ! „Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: Jeśli kto chce pójść za mną niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną.” (Mat. 16,24)
David Wilkerson
Zapieranie się samego siebie nie przenosi nas do nieba! Jedynie łaska Boża może nas uratować i ochronić. Zapieranie się samego siebie nie służy również temu, aby otrzymać jakieś specjalne dobrodziejstwa Boże. Ale usuwa ono przeszkody z drogi prowadzącej do społeczności z Chrystusem. Św. Paweł pisze”...umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony.” (1 Kor. 9,27)
David Wilkerson
Otrząśnijcie się ze snu, dzieci Wszechmogącego Boga, odwróćcie się od swoich złych czynów i załóżcie całą zbroję Bożą! Ponieważ Jego wrogowie zdecydowani są walczyć przeciwko Panu i Jego świętym, „Dzień ciemności i mroku (zbliża się), dzień pochmurny i mglisty... tak nadciąga lud wielki i potężny, któremu równego nie było od wieków i po nim już nie będzie aż do lat najdalszych pokoleń. Przed nim ogień płonący... Przed nim ze strachu drżą ludy, wszystkie twarze bledną. (Joel. 2:2-6)
David Wilkerson
Dlaczego nasze dzieci opuszczają drogi Pana? Dlaczego młodzieńcy przyjaźnią się z córkami Babilonu i szukają towarzystwa niewierzących? Dlaczego są tak agresywni, tak niewierni i tak uparci w swojej miłości do tego świata? Ponieważ z większości kazalnic naszego kraju nie wychodzi już żadne jasne, poważne słowo. Kaznodzieje, obciążeni swoimi własnymi grzechami i wątpliwościami, kulą się ze strachu przed mocami ciemności, gdyż stracili swoje duchowe pełnomocnictwo. Dzięki Bogu jest jeszcze w kraju resztka pasterzy, którzy płaczą nad trzodą i noszą żałobę z powodu grzechów ludu Bożego. Ci mężowie nawrócili się całym sercem do Pana, ale są oni tylko nieliczni, pogardzani. Większość proroków przypomina lekkoduchów, a lud Boży nie chce zmian.
David Wilkerson
Ostatnia aktualizacja strony: 04.06.2016.